God service från LPA i din vardag!

LPA har under det senaste året satsat speciellt på att utveckla kundupplevelsen. För att säkerställa en god kundupplevelse och ytterligare utveckla vår verksamhet har vi formulerat LPA:s serviceprinciper. – Principerna styr oss i det dagliga arbetet att tillsammans handlägga ärendena på rätt sätt och effektivt, för kundernas bästa, sammanfattar verkställande direktör Päivi Huotari. 

”PAMELA – palveleva Mela” betyder god service
LPA vill vara ett stöd i lantbruksföretagarnas vardag. Särskilt i ekonomiskt kärva tider bör kunderna kunna sköta sina angelägenheter smidigt med LPA och få sakkunnig betjäning.

LPA har genomfört ett projekt som fått namnet PAMELA – palveleva Mela. Under projektet har man dryftat kundernas förväntningar och behov i olika vardagssituationer. Utifrån detta formulerades LPA:s serviceprinciper. Genom projektet har man också fått kundserviceprocesserna att löpa bättre och effektiverat verksamheten.

– Kunderna får nu beslut på sina ansökningar om förmåner snabbare än tidigare, konstaterar Huotari.

Lantbruksföretagarnas arbete är krävande
God service bygger i LPA på att vi sätter värde på lantbruksföretagarnas arbete. Utöver förståelse för kundens förväntningar behövs vilja och förmåga att sköta kundservicen med rätt attityd.  Attityden, det vill säga hur gärna och på vilket sätt vi bemöter våra kunder, syns och hörs i varje kundkontakt.
 
– Vi försöker tillsammans hitta lösningar som hjälper lantbruksföretagarna att må bra, framhåller Huotari.

Serviceprinciperna styr verksamheten
Serviceprinciperna styr LPA:s verksamhet och ger en referensram för utvecklingsarbetet. Försäkringsverksamheten, behandlingen av ansökningar om förmåner och avbytarservicen – allt är servicearbete som utförs för kundens bästa.
 
– Vi kommer även i fortsättningen att ha hand om LPA-tryggheten sakkunnigt och effektivt, vi kommer att lyssna på våra kunder och sätta värde på dem –  i enlighet med våra serviceprinciper, lovar Huotari.

LPA:s serviceprinciper
Jag är närvarande, jag lyssnar och kartlägger.
Jag sätter värde på våra kunder och mitt arbete.
Jag är expert för kundens bästa.
Jag sköter LPA-tryggheten effektivt genom samarbete.