Förslaget till innehåll i pensionsreformen 2017 är färdigt

Den pensionsreform som ska träda i kraft vid ingången av år 2017 inverkar på alla pensionssystem i Finland, även på pensionerna för LPA:s kunder som är försäkrade enligt LFÖPL.

Information om reformen samlas på förhandlingsparternas gemensamma portal Pensionsreformen.fi.