Försäkringspremier kan betalas i förskott för år 2014

De kunder som så önskar kan betala sina LFÖPL-försäkringspremier för 2014 i förskott till LPA före årsskiftet.

Betalningen ska göras till kontot FI45 5721 1510 0074 17, OKOYFIHH. I meddelandefältet ska man skriva kundens personbeteckning och texten "Förskottspremie för 2014".

Ytterligare information
LPA:s försäkringspremiefakturering
Jarmo Koski, tfn 029 435 2296