Försäkringspremier kan betalas i förskott för 2019

De kunder som så önskar kan betala sina LFÖPL-försäkringspremier för 2019 i förskott till LPA före årsskiftet.

Betalningen ska göras till kontot FI45 5721 1510 0074 17, OKOYFIHH. I meddelandefältet ska man skriva kundens namn, födelsedatum och texten "Förskottspremie för 2019".

Om den försäkrade är en stipendiat ska man skriva kundens namn, födelsedatum och texten "Apra-förskottspremie för 2019".

Ytterligare information
LPA:s premiefakturering, växel 029 435 11