Försäkringspremier för 2017 kan betalas i förskott

De kunder som så önskar kan betala sina LFÖPL-försäkringspremier för 2017 i förskott till LPA före årsskiftet.

Betalningen ska göras till kontot FI45 5721 1510 0074 17, OKOYFIHH. I meddelandefältet ska man skriva kundens personbeteckning och texten "Förskottspremie för 2017". Om den försäkrade är en stipendiat ska man skriva personbeteckningen och texten "Apra-förskottspremie för 2017".

Ytterligare information
LPA:s premiefakturering
Jarmo Koski, tfn 029 435 2296