Försäkringspremier för 2016 kan betalas i förskott

De kunder som så önskar kan betala sina LFÖPL-försäkringspremier för 2016 i förskott till LPA före årsskiftet.

Betalningen ska göras till kontot FI45 5721 1510 0074 17, OKOYFIHH. I meddelandefältet ska man skriva kundens personbeteckning och texten "Förskottspremie för 2016".

Ytterligare information
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt
Försäkringspremiefakturering
Jarmo Koski, tfn 029 435 2296