Felet i betalningen av OFLA-pensionerna korrigeras

Det har skett ett tekniskt fel i betalningen av OFLA-olycksfallspensioner och OFLA-familjepensioner. Skatt har innehållits enligt 60 procent på dessa pensioner. Av denna orsak är pensionsbeloppet som tisdagen 3.2.2015 betalas på kontot för litet för de flesta som får sådan pension.

Vi har påbörjat korrigeringen av felet, och den summa som fattas betalas till pensionstagarna senast måndagen 16.2.2015.

Felet berör ca 2 300 personer som har OFLA-olycksfallspension eller OFLA-familjepension. Ett brev om saken har skickats till dem. 

Vi beklagar det inträffade.

Ytterligare information ger LPA:s kundtjänst, växel 029 435 11.