Fel i skattekortet för personer som har olycksfallspension

En del av de skattekort för 2014 som skattemyndigheterna har skickat till LPA för personer som har olycksfallspension eller olycksfallsbaserad familjepension har beräknats utifrån inkomsterna för 2013 till följd av ett fel i dataöverföringen mellan LPA och skattemyndigheterna.

Enligt de uppgifter som vi fått av skattemyndigheterna är felet i skatteprocentsatsen högst en halv procent och berör högst ett par hundra ersättningstagare med en månadspension över 800 euro. För att kontrollera om procentsatsen är tillräcklig kan man gå in på www.skatt.fi eller kontakta skattebyrån.

Vi beklagar felet.