Faktureringen av läkemedel som ordinerats på grund av olycksfall och yrkessjukdomar ändras

Den centraliserade apoteksfaktureringen, där patienter vid olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar fått läkemedel och andra förbrukningsartiklar avgiftsfritt på apoteken, upphör 31.12.2016. Ändringen beror på den nya lagstiftning om olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar som trädde i kraft för ett år sedan.

Från 1.1.2017 ska den som skadats vid ett olycksfall eller drabbats av en yrkessjukdom betala de läkemedel som ordinerats för vården av skadan eller sjukdomen först själv och sedan ansöka om ersättning från sitt försäkringsbolag. Ersättning måste sökas inom ett år från att kostnaderna uppkom.

Efter årsskiftet kan apoteket inte längre ge läkemedel avgiftsfritt om kunden inte har en betalningsförbindelse från sitt försäkringsbolag. Du kan be att få en betalningsförbindelse från LPA om du har ordinerats en långvarig medicinering på grund av en olycksfallsskada eller en yrkessjukdom. Innan du begär betalningsförbindelsen måste skadeanmälan om olycksfallet eller yrkessjukdomen vara inlämnad till LPA.

Betalningsförbindelsen är i kraft den tid som anges i förbindelsen. Vid behov kan LPA ge en ny betalningsförbindelse.

Från 1.1.2017 har du två alternativ:

Du kan begära en betalningsförbindelse från LPA för att få läkemedlen avgiftsfritt.
• Skicka receptet till LPA. Det måste framgå av receptet att läkemedlet ordinerats på grund av en olycksfallsskada eller en yrkessjukdom.
• Ta med dig betalningsförbindelsen till apoteket.
• Apoteket ger dig avgiftsfritt bara de läkemedel och andra produkter som nämns i förbindelsen.
• Spara betalningsförbindelsen till följande gång du tar ut läkemedel.

Du kan betala läkemedlen själv och sedan ansöka om ersättning från LPA.
• Ansök on ersättning inom ett år.
• Skicka läkmedelskvittona i original till LPA.
• Bifoga receptet där det ska framgå vad läkemedlet ordinerats för.

Ytterligare information
LPA:s kundtjänst, växel 029 435 11 eller mata-korvaukset@mela.fi