Evenemangskalender för hälsa och välmående

På LPA:s webbplats finns nu en evenemangskalender med uppgifter om kurser och andra evenemang inom hälsa och välmående, till exempel Må bra-dagar och konditionshöjande kurser. Där finns också länkar till närmare information om respektive evenemang.

Du kan anmäla olika evenemang till oss så för vi in dem i kalendern. Skicka uppgifterna till följande e-postadress: tyohyvinvointitapahtumat(at)mela.fi

Själva kalendersidan är finskspråkig, men den innehåller också svenska evenemang. Kalendern finns på sidan Tapahtumakalenteri.