EU gav lov att fortsätta med avträdelsestödet åren 2015–2018

Som en del av Finlands nationella jordbruksstödpaket för åren 2014–2020 har Finland också fått lov av Europeiska unionens kommission att fortsätta med avträdelsestödet inom jordbruket. Det lov som EU nu gett gäller åren 2015–2018.

Hur och om avträdelsestödet fortsätter år 2015 är nu beroende av de politiska beslut som fattas i Finland. Fastän EU har gett lov till det är det ännu inte säkert att avträdelsestödet fortsätter och i synnerhet inte på vilka villkor det sker.

När man fattar de nationella besluten i Finland under nästa år kommer LPA att informera om dem utan dröjsmål.

Den nuvarande lagen om avträdelsestöd är i kraft åren 2013 och 2014. Vid årsskiftet 2013/2014 sker dock en betydande ändring av åldersgränsen. Det lönar sig därför att läsa LPA:s meddelande i dess helhet om de ändringar som sker vid årsskiftet.

Närmare information ger LPA:s kundtjänst, växel 029 435 11.