Dröjsmålsräntan på försäkringspremier till LPA fortsätter att vara nedsatt

En lag har i dag (20.10.2017) stadfästs om temporär sänkning av dröjsmålsräntan på försäkringspremier som ska betalas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt. Lagen gäller till slutet av 2018 så att dröjsmålsräntan på lantbruksföretagares och stipendiaters LFÖPL- och OFLA-försäkringspremier fortsätter att vara 4 procent per år till 31.12.2018. Syftet med sänkningen är att underlätta den ekonomiskt utmanande situationen för försäkrade i LPA.

Om du vill diskutera ett eventuellt uppskov med betalningen av dina försäkringspremier ber vi dig ringa LPA:s kundtjänst, som du når via växel 029 435 11, eller skicka e-post till försäkringsfaktureringen: vakuutusmaksut(at)mela.fi för att avtala om en betalningstidtabell.

Ytterligare information ger teamledare Jarmo Koski vid Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA, tfn 050 379 2891.