Detaljerna i pensionsreformen 2017 överenskomna

Detaljerna i pensionsreformen har beretts klart tillsammans med arbetsmarknadsorganisationerna. Pensionsreformen gäller också pensionslagarna för företagare och stipendiater, det vill säga lagen om pension för lantbruksföretagare och lagen om pension för företagare.

Genom reformen bestäms bland annat om en gradvis höjning av pensionsåldern, om en arbetslivspension och om en partiell förtida ålderspension som ska ersätta deltidspension. De föreslagna ändringarna gäller också lantbruksföretagare och stipendiater och avses träda i kraft 1.1.2017. Reformen gäller inte de pensioner som redan betalas ut och inte heller de pensioner som har tjänats in före 2017. Den nya pensionsåldern gäller endast dem som är födda år 1955 eller senare.

Mer information:
Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt
utvecklingschef Sonja Lilius
tfn 029 435 345 eller sonja.lilius(at)mela.fi

Läs social- och hälsovårdsministeriets meddelande i dess helhet här.