Det lönar sig att ansluta sig till företagshälsovården inom september

Företagshälsovården för lantbruksföretagare hjälper företagare att bevara sin arbetshälsa och förebygga sjukdomar. De lantbruksföretagare som anslutit sig till företagshälsovården får 20 procents rabatt på premien för OFLA-arbetsskadeförsäkringen. De nya kunder som ansluter sig till företagshälsovården före den 1 oktober får denna rabatt första gången på premien för 2016.

Till företagshälsovården hör regelbundna hälsoundersökningar och gårdsbesök där arbetsmiljön, säkerheten i arbetet och arbetarskyddsfrågor kartläggs. Dessutom är det möjligt att avtala om sjukvård.

Kostnaderna för företagshälsovården kan avdras i jordbruksbeskattningen. Skatteförmånen gäller också kostnader för sådan sjukvård som man avtalat om att ska ingå i företagshälsovården.

Man kan ansluta sig till företagshälsovården på hälsovårdscentralerna och på sådana privata läkarstationer som har specialiserat sig på företagshälsovård för lantbruksföretagare.

Läs mer om företagshälsovården och hur man ansluter sig till den.