Det elektroniska pensionsutdraget visar den intjänade pensionen

Det nya pensionsutdraget visar den arbetspension som intjänats för företagarverksamhet och för arbete som anställd till utgången av 2012. Dessutom ingår pension som intjänats för oavlönade perioder, såsom studier som lett till examen och familjeledigheter.

LFÖPL-försäkrade företagare kan se sina pensionsutdrag via LPA:s e-tjänster. Inloggningen till e-tjänsterna sker med personliga nätbankskoder.

Pensionsutdraget är till hjälp till exempel för att bedöma om LFÖPL-arbetsinkomsten behöver uppdateras. Utdraget visar hur mycket pension som man hittills intjänat. I det elektroniska utdraget ingår också en uppskattning av hur stor ålderspensionen och en eventuell invalidpension blir med den nuvarande arbetsinkomsten.

I fjol kontrollerade drygt 23 000 LFÖPL-försäkrade företagare sina pensionsutdrag i elektronisk form. Antalet som valt det elektroniska utdraget har stigit varje år. De första pensionsutdragen skickades år 2008.

Alltid i elektronisk form  – mer sällan på papper
LPA skickar pensionsutdrag i pappersform till sina kunder vart tredje år. I oktober i år får de LFÖPL-försäkrade som är födda i januari-april sina pensionsutdrag hem med posten. De kunder som fyllt 60 år får ett pappersutdrag varje år.

Pensionsutdraget kan kontrolleras när som helst via e-tjänsterna. Efter inloggning går det också att välja bara det elektroniska alternativet, som innebär att inget pensionsutdrag skickas hem i fortsättningen. Om något behöver rättas i pensionsutdraget ska den LFÖPL-försäkrade skicka en skriftlig rättelsebegäran till LPA.

Så tillväxer pensionen:
18–52-åringar tjänar in 1,5 procent av LFÖPL-arbetsinkomsten för varje år i arbete
53–62-åringar tjänar in 1,9 procent av LFÖPL-arbetsinkomsten för varje år i arbete
63–67-åringar tjänar in 4,5 procent av LFÖPL-arbetsinkomsten för varje år i arbete.