Deltidspension öppnar många möjligheter

Läs artikeln i sin helhet i det senaste numret av kundtidningen LPA idag. 


När ett lockande tillfälle yppar sig lönar det sig att ta det i akt, konstaterar Pertti Riikonen, som planerar att gå i deltidspension.


Björneborgaren Pertti Riikonen har brukat sin hemgård i nästan 40 år och arbetat lika länge med rådgivning på Pro Agria.


– I det här skedet känns det som rätt lösning att lätta på arbetsbördan. Jag vill ha äkta ledighet i mitt liv för att förverkliga mina drömmar. Hemma finns det alltid något att fixa och det är skönt att inte behöva jäkta med det. De fritidssysselsättningar som jag först kommer att tänka på är cykling, skidåkning och resor, funderar Riikonen.


De uppmuntrande kommentarer han fått av andra har också hjälpt honom att fatta pensionsbeslutet.


– Mina bekanta som gått i deltidspension har haft synnerligen positiva erfarenheter. Jag har inte träffat en enda person som inte skulle vara nöjd med sitt val, berättar Riikonen.


Noggrann pensionsplanering lönar sig

Det är skäl att på förhand ta reda på hur deltidspensionen inverkar på inkomstnivån, beskattningen, arbetspensionsförsäkringen och en eventuell generationsväxling på gården. Pensionslösningarna är individuella, men när det gäller deltidspension kan man i allmänhet minska på arbetet på flera olika sätt.


– För mig finns det tre vettiga alternativ. Jag kan minska på vartdera arbetet, minska på någotdera arbetet eller helt sluta med det ena arbetet.


Pertti Riikonen lutar åt det alternativet att han fortsätter som jordbrukare på heltid men minskar radikalt sitt rådgivningsarbete utanför gården. Hustrun och den övriga familjekretsen tycker också att det är ett bra alternativ.


– Jag tycker att deltidspension också är ett beaktansvärt alternativ till avträdelsestöd i synnerhet för dem som bedriver jordbruk vid sidan om lönearbete. Det är en flexiblare modell där den som övertar jordbruket inte behöver förbinda sig på det sätt som vid avträdelsestöd.


Stegvis pensionering

För personer med en lång arbetskarriär bakom sig passar det ofta bättre att lämna arbetslivet stegvis än att pensionera sig på en gång. Riikonens princip är att de jobb som man åtar sig ska skötas ordentligt. Detsamma gäller också deltidspensionen.


– De nya lediga dagar man fått ska faktiskt vara fritid. Syftet med deltidspensionen har då nåtts på ett lyckat sätt, skrattar Pertti Riikonen.


Fakta om deltidspension