Deltidspension kan beviljas ännu år 2016

Deltidspension är möjlig för 61-åringar. Deltidspension är avsedd för arbetstagare och företagare som varit länge i arbetslivet och övergår direkt från heltidsarbete till deltidsarbete.

Genom den kommande pensionsreformen kommer möjligheten till deltidspension att upphöra i början av 2017. Efter det kan den som fyllt 61 år få partiell förtida ålderspension, som inte krävar minskning av arbetet.

Reformen medför inte ändringar i de deltidspensioner som redan betalas. Betalningen av deltidspension fortsätter så länge som deltidsarbetet fortsätter och de övriga villkoren för pensionen uppfylls.

Mer information från LPA, växel 029 435 11.