Datasäkerhetsproblem i LPA:s system för företagshälsovårdens gårdsbesöksregister

Ett datasäkerhetsproblem har upptäckts i LPA:s system för företagshälsovårdens gårdsbesöksregister. Systemet har därför stängts tillfälligt. Reparationer pågår och kommer att ta några dagar. Vi informerar genast när systemet är i bruk igen.

Vi beklagar de olägenheter detta kan medföra.

Ytterligare information: datachef Arja Raatikainen, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, tfn 050 366 7490