Blanketten för ansökan om ersättning för själv ordnad avbytarservice

Från början av 2016 kan en lantbruksföretagare som själv ordnar sina avbytartjänster skaffa dem bara från ett företag. Den serviceproducent som anlitas måste vara ett företag eller en yrkesutövare som införts i förskottsuppbördsregistret. Lantbruksföretagaren ska ansöka om ersättning för själv ordnad avbytarservice inom de två följande kalendermånaderna efter att avbytartjänsten började. Den lokala enheten betalar sedan ersättningen till den serviceproducent som utfört avbytartjänsten.

Ansökan om ersättning för själv ordnad avbytarservice 2016 kan fyllas i och skrivas ut här på webbplatsen. Motsvarande gamla blankett används för att söka ersättning för själv ordnad avbytarservice 2015. Båda blanketterna (2712r) finns under Blanketter.

Broschyrer om ändringarna finns under Avbytarservicebroschyrer.