Årsmeddelandena om OFLA-ersättningar för inkomstbortfall och LPA-sjukdagpenningar

Meddelandena om de ersättningar för inkomstbortfall enligt lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (OFLA) och de LPA-sjukdagpenningar som betalats år 2015 postas från LPA under vecka 5. Eftersom LPA skickar samma uppgifter också till skattemyndigheterna behöver uppgifterna inte antecknas i deklarationen.