Arbetslöshetsförsäkringspremier tas inte ut i LFÖPL-försäkringen

Skyldigheten att betala arbetslöshetsförsäkringspremier gäller inte företagarens egen lön eller den lön som betalas till en LFÖPL-försäkrad familjemedlem.

De arbetsgivare som är skyldiga att försäkra sina arbetstagare enligt lagen om olycksfallsförsäkring är skyldiga att betala arbetslöshetsförsäkringspremier. Betalningsskyldigheten för löntagare gäller på motsvarande sätt de arbetstagare i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande som omfattas av den lagstadgade olycksfallsförsäkringen.

Skyldigheten att teckna lagstadgad olycksfallsförsäkring gäller en arbetsgivare som har anställda i arbetsavtals- eller tjänsteförhållande i sammanlagt över 12 arbetsdagar under kalenderåret.

Arbetslöshetsförsäkringspremierna bestäms enligt de löner som betalats till löntagarna. Arbetsgivaren innehåller löntagarens arbetslöshetsförsäkringspremie i samband med varje lönebetalning och svarar för betalningen av både arbetsgivarens och löntagarens arbetslöshetsförsäkringspremier till Arbetslöshetsförsäkringsfonden.

Arbetslöshetsförsäkringsfonden får uppgifter från skatteförvaltningen om de löner som arbetsgivaren har betalat. I januari skickar Arbetslöshetsförsäkringsfonden ett förhandsmeddelande om arbetslöshetsförsäkringspremierna till de arbetsgivare som betalar ut löner.

Arbetslöshetsförsäkringspremien gäller inte dem som är FöPL- eller LFÖPL-försäkringsskyldiga för sin huvudsyssla och inte heller dem som inte fyllt 17 år eller som har fyllt 65 år.

Mer information om arbetslöshetsförsäkringspremien finns på Arbetslöshetsförsäkringsfondens webbplats www.tvr.fi