Arbetshälsorådgivaren ger råd om att må bra i arbetet

LPA har utökat sin service med personlig rådgivning i arbetshälsofrågor. Sedan början av året har LPA en arbetshälsorådgivare som kan kontaktas i frågor som rör välbefinnandet i arbetet, arbetsförmågan eller arbetsmotivationen.

Man kan tala med arbetshälsorådgivaren till exempel om företagshälsovård, bevarande av arbetsförmågan, problem med att orka arbeta eller tidig rehabilitering i form av konditionskurser och liknande.

Lantbruksföretagarna har önskat personlig rådgivning
LPA frågade i fjol våras lantbruksföretagarna i en enkät hur de i fortsättningen önskar att LPA ska stödja deras välbefinnande i arbetet. Ett önskemål som framträdde tydligt var personlig rådgivning. För att svara på detta önskemål har LPA infört personlig arbetshälsorådgivning som en ny serviceform.

Arbetshälsorådgivaren nås på nummer 029 435 2200 eller per e-post tyhy@mela.fi. I regel svarar rådgivaren i telefon bara under tjänstetid. Det går också att avtala om en lämplig telefontid per e-post.

Ytterligare information ger
expert Märta Strömberg-Nygård, LPA, tfn 040 486 0909
teamledare Pirjo Saaari, LPA, tfn 0400 341 390