Arbetshälsoenkäten har avslutats

Syftet med LPA:s arbetshälsoenkät var att kartlägga de åtgärder som främjar lantbruksföretagarnas välbefinnande i arbetet. Resultatet av enkäten kommer att utnyttjas till att uppdatera arbetshälsoprogrammet för lantbruksföretagare.

Tack till alla dem som deltog i enkäten!
I runt tal 1 200 personer svarade på enkäten. Vi kommer inom en nära framtid att berätta om resultaten bland annat i vår finskspråkiga blogg Juureva joukko.

Mellan dem som svarade på enkäten utlottas en spavistelse för två personer (2 dygn med halvpension) och personlig skyddsutrustning för lantbruket. Vi meddelar vinnarna personligen.

Läs om LPA:s arbetshälsoprogram.