Arbetsgivarens årsanmälan över utbetalda löner

En arbetsgivare ska före utgången av januari lämna in en årsanmälan till skatteförvaltningen över de löner som utbetalats året innan.

Om lön har betalats till en familjemedlem, sambo, delägare i ett dödsbo eller make till en delägare i en lantbrukssammanslutning och personen är LFÖPL-försäkrad på samma gård som betalat lönen, ska detta anges med en särskild kod i årsanmälan.

Prestationsslaget för lön som betalats för LFÖPL-försäkrat arbete anges med koden

  • PY (en företagares lön för huvudsyssla) eller
  • 1Y (en företagares lön för bisyssla).

Denna anmälan säkerställer att sjukförsäkringspremierna tas ut på rätt sätt, dvs. utifrån LFÖPL-arbetsinkomsten. Om lönens prestationsslag inte anges i årsanmälan tas sjukförsäkringspremien ut på det sammanlagda beloppet av lönen och LFÖPL-arbetsinkomsten.

Mer information om arbetsgivarens årsanmälan finns på www.skatt.fi