Ansökningstiden för LPA:s arbetarskyddsstipendier går ut den 30 september

LPA har hand om det lagstadgade pensions- och olycksfallsskyddet för lantbruksföretagare samt för forskar- och konstnärsstipendiater. LPA finansierar forsknings-, utbildnings- och informationsverksamhet med arbetarskyddsmedel i syfte att främja arbetarskydd och arbetshälsa inom lantbruk, yrkesfiske och renskötsel samt i stipendiatarbete.

Då stipendier beviljas ur arbetarskyddsmedlen år 2015 prioriterar vi projekt som främjar en förlängning av de nämnda yrkesgruppernas tid i arbetslivet.

Med arbetarskyddsmedlen understöds i första hand produktion av ny och allmängiltig information och kunskap. Forskningsresultaten förväntas ge praktisk nytta. Av forskningsplanen ska framgå på vilket sätt arbetet och dess resultat gagnar våra kunder i form av bättre arbetsförhållanden och längre yrkesbanor. Stipendierna kan sökas av företag, samfund och privatpersoner. Ansökningstiden går ut 30.9.2015.

Ansökningarna skickas till LPA, PB 16, 02101 Esbo. Märk kuvertet ”Työturvallisuusapurahat/Arbetarskyddsstipendier”. Ansökningsblanketter fås från LPA eller från vår webbplats. Ytterligare information ger Erik Lindroos, tfn 029 435 2364 eller erik.lindroos(at)mela.fi.