Ändringen i lönekoefficienten har höjt stipendiaternas LFÖPL-arbetsinkomster

LFÖPL-arbetsinkomsten justeras varje år med lönekoefficienten, med andra ord görs en indexhöjning. Enligt arbetspensionslagstiftningen jämställs den stipendiebaserade arbetsinkomsten med lönearbete i fråga on pensionstillväxten. Fastän stipendiebeloppet i praktiken inte stiger så görs en indexhöjning av stipendiaternas arbetsinkomster varje år. Samma praxis gäller också alla andra förvärvsinkomster.

Till exempel i början av 2014 steg LFÖPL-arbetsinkomsterna med cirka 1,7 procent på grund av ändringen i lönekoefficienten. Om LFÖPL-arbetsinkomsten i en stipendiebaserad försäkring som togs i fjol var 20 000 euro och försäkringen har fortsatt över årsskiftet är LFÖPL-arbetsinkomsten nu 20 347 euro.