Ändra LFÖPL-arbetsinkomsten via e-tjänsterna

Nu i början av året är det lämpligt att kontrollera att det egna försäkringsskyddet motsvarar nuläget. Om det har skett förändringar i gårdens verksamhet är det enkelt att uppdatera LFÖPL-försäkringen elektroniskt. I ansökan ska du ange vad du baserar ändringen av arbetsinkomsten på och beskriva förhållandena på gården. Kom ihåg att det inte går att ändra arbetsinkomsten retroaktivt.

På samma sätt kan du anmäla att LFÖPL-försäkringen bör avslutas.

Även LPA-ombudsmännen hjälper i frågor som rör ändring av LFÖPL-arbetsinkomsten.