Ohita valikko

Koronavirus ja Mela-turva

Olemme koonneet tälle sivulle tietoa liittyen koronavirukseen (COVID-19) ja Mela-turvaan. Seuraamme tilanteen kehittymistä ja toimimme hallituksen ja terveysviranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti. Sivu päivittyy sitä mukaa, kun uusia tietoja on saatavilla. Sivua on päivitetty viimeksi 3.4. klo 15.00.

Jos et löydä vastausta kysymykseesi tai olet epävarma, miten sinun tulee menetellä, ole yhteydessä asiakaspalveluumme p. 029 435 2650 tai Mela-asiamieheen. Vältämme tällä hetkellä kasvokkain asiointia tartuntavaaran takia, mutta palvelemme poikkeusoloissakin normaalisti puhelimitse ja verkossa. Tilanne on poikkeuksellinen, ja kaikkiin kysymyksiin emme ehkä vielä osaa vastata, mutta pyrimme arvioimaan tilanteita tapauskohtaisesti ja joustavasti.

Asiointi Melassa

Palveleeko Mela normaalisti?

Asiakaspalvelumme puhelimitse ja verkossa sekä hakemusten käsittely ja eläkkeiden, etuuksien ja korvausten maksaminen toimivat tavalliseen tapaan koronaviruksesta huolimatta.

Suosittelemme asiakkaitamme asioimaan sähköisessä asiointipalvelussa, puhelimitse, suojatun sähköpostin kautta tai kirjeitse. Vältämme kasvokkain asiointia, mutta asiakaspalvelumme ja Mela-asiamiehemme auttavat sinua henkilökohtaisesti puhelimitse kaikissa Mela-turvaasi liittyvissä kysymyksissä.

Sähköisessä asiointipalvelussa voit hoitaa vakuutus- ja eläkeasioitasi, tehdä vahinkoilmoituksen sekä lähettää liitteitä, kuten kuitteja, selvityksiä ja hakemuksia sähköisesti. Kun haet etuutta asiointipalvelun kautta, voit liittää tarvittavat liitteet suoraan hakemukseen. Hakemuksen yhteydessä on ohjeet liitteiden lähettämiseen. Lue lisää verkkoasioinnista.

Sairastuminen ja karanteeni

Mitä teen, jos joudun karanteeniin?

Karanteeni on tartuntatautilain mukainen toimenpide, jolla voidaan hillitä tartuntatautien leviämistä. Karanteenilla tarkoitetaan terveen henkilön liikkumisen rajoittamista ja sillä pyritään estämään mahdollisen tartunnan leviäminen muihin henkilöihin. Määräyksen karanteenista tekee kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri.

Jos joudut karanteeniin, etkä sen takia voi hoitaa töitäsi, voit saada karanteenin aiheuttaman ansionmenetyksen korvaamiseksi Kelan maksamaa tartuntatautipäivärahaa. Tartuntatautipäivärahan määrä lasketaan MYEL-työtulosi mukaan ja sitä maksetaan niiltä päiviltä, jolloin et ole voinut tehdä töitä karanteenin takia.

Lue lisää tartuntatautipäivärahasta Kelan sivuilta.

Mitä teen, jos sairastun?

Sairastuessasi voit saada Mela-sairauspäivärahaa viidennestä sairauspäivästäsi alkaen. Mela-sairauspäivärahan maksua varten tarvitaan aina todistus työkyvyttömyydestä. Jos sairastut, voit sairauslomatodistuksen saamiseksi ottaa yhteyttä terveysasemaasi puhelimitse tai terveydenhuollon tarjoamalla verkkosovelluksella. Mela-sairauspäivärahaa varten riittää puhelimitse haettu, lääkärin, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan antama kirjallinen sairauslomatodistus.

Mela-sairauspäivärahan maksaminen päättyy viimeistään Kelan maksaman sairauspäivärahan omavastuun täyttyessä, joka on lääkärissäkäyntipäivä + 9 arkipäivää, sisältäen arkilauantait ja aattopäivät. Jos sairautesi jatkuu vielä tämän jälkeen, voit saada Kelan maksamaa sairauspäivärahaa. Sairauslomasi pituus ratkaisee sen, haetko sairauspäivärahaa ensisijaisesti Melasta vai Kelasta. Jos sairauslomasi pituus on lääkärissäkäyntipäivän lisäksi alle 9 arkipäivää, sinun tulee hakea korvausta Melasta. Jos sairauslomasi jatkuu lääkärissäkäyntipäivän lisäksi yli 9 arkipäivää, hae korvausta suoraan Kelasta. Lue lisää: Mela sairauspäiväraha

Asiakaspalvelumme ja Mela-asiamiehemme neuvovat sinua hakemusten tekemisessä. Voit hakea Mela-sairauspäivärahaa sähköisessä asiointipalvelussamme.

Terveyskeskukset ohjeistavat nettisivuillaan, miten kannatta toimia, jos epäilee koronavirustartuntaa. Lue myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeita koronaviruksesta.

Kelan maksamasta tartuntatautipäivärahasta voit lukea Kelan sivulta.

Tarvitaanko Mela-sairauspäivärahaa varten sairauslomatodistus?

Tarvitsemme aina todistuksen työkyvyttömyydestä Mela-sairauspäivärahan maksua varten. Joillakin terveysasemilla myös terveyden- tai sairaanhoitajat saavat kirjoittaa lyhytaikaisia sairauslomatodistuksia. Jos sairastut, voit ottaa yhteyttä terveysasemaasi puhelimitse tai terveydenhuollon tarjoamalla verkkosovelluksella. Mela-sairauspäivärahaa varten riittää puhelimitse haettu, lääkärin, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan antama kirjallinen sairauslomatodistus.

Voit toimittaa sairauslomatodistuksen meille sähköisen asiointipalvelun kautta.

Tee Mela-sairauspäivärahahakemus 6 kuukauden kuluessa työkyvyttömyyden alkamisesta.

Lue lisää Mela-sairauspäivärahasta.

Milloin voin saada tartuntatautipäivärahaa?

Voit saada Kelan maksamaa tartuntatautipäivärahaa, jos sairastut tai altistut ja kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri määrää sinut eristykseen tai karanteeniin. Tartuntatautipäiväraha korvaa ansionmenetystäsi karanteenin tai eristyksen aikana. Voit hakea tartuntatautipäivärahaa myös silloin, jos alle 16-vuotias lapsesi on sairastunut tai määrätty karanteeniin.

Tartuntatautipäivärahan määrä lasketaan MYEL-työtulosi mukaan. Tartuntatautipäivärahaa voidaan maksaa vain niiltä päiviltä, jolloin et ole voinut työskennellä karanteenin tai eristyksen takia. Päivärahaa ei makseta esimerkiksi loman tai etätöiden ajalta. Tartuntatautipäivärahassa ei ole omavastuuaikaa, ja se korvaa täysimääräisesti eristyksen tai karanteenin aiheuttaman ansionmenetyksen

Selvitä mahdollisuutesi tartuntatautipäivärahaan Kelasta ja lue lisää Kelan sivuilta.

Voinko saada tartuntatautipäivärahaa, jos olen vapaaehtoisesti karanteenissa?

Kela voi maksaa tartuntatautipäivärahaa karanteenin aiheuttaman ansionmenetyksen korvaamiseksi. Lähtökohtaisesti tartuntatautipäivärahaa voi Kelan mukaan saada vain, jos kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri on määrännyt sairastuneen tai altistuneen henkilön eristykseen tai karanteeniin koronadiagnoosin vuoksi.

Tartuntatautipäivärahaa voidaan maksaa vain, jos sinulle aiheutuu karanteenin takia ansionmenetystä. Jos voit tehdä työtäsi karanteenista huolimatta, et voi saada päivärahaa. Myöskään hallituksen suositus jäädä ulkomaan matkan jälkeen kahdeksi viikoksi kotiin ei ole peruste tartuntatautipäivärahan myöntämiselle.

Selvitä mahdollisuutesi tartuntatautipäivärahaan Kelasta ja lue lisää Kelan sivuilta.

Eläkkeet, tapaturmat ja kuntoutus

Maksetaanko eläkkeet normaalisti?

Eläkkeiden myöntäminen ja maksaminen sujuvat normaalisti koronavirustilanteesta huolimatta.

Vaikuttaako koronavirustilanne etuuksien ansiovalvontaan?

Jos saat työkyvyttömyyseläkettä, kuntoutustukea (osaeläke tai täysi eläke) tai luopumistukea ja sinut määrätään valmiuslain perusteella työhön, työmääräyksen vuoksi saaduilla ansioilla ei ole vaikutusta etuuksiesi maksamiseen. Työmääräyksen ajalta työkyvyttömyyseläkkeen, kuntoutustuen tai luopumistuen ansioraja voi ylittyä, ansioita ei oteta huomioon ansiovalvonnassa ja etuuden maksu jatkuu normaalisti. Käytäntö on tällä erää voimassa 30.4.2020 saakka.

Muissa tilanteissa ansioita valvotaan normaaliin tapaan. Jos ansiorajasi näyttävät ylittyvän, sinun kannattaa olla yhteydessä Melaan, jotta vältytään hankalilta takaisinperintätilanteilta.

Jos luopumistukesi on ollut keskeytettynä jatkuvan palkkatyön vuoksi ja palkkatyösi keskeytyy niin, että ansiotulorajasi ei enää ylity, sinun kannattaa olla yhteydessä Melaan, jotta voimme palauttaa luopumistukesi takaisin maksuun.

Minun pitäisi toimittaa lääkärinlausunto kuntoutustuen jatkohakemusta varten, mutta koronatilanteen takia en pääse lääkäriin, mitä teen?

Koronan aiheuttaman poikkeustilanteen takia lääkärinaikoja saatetaan nyt siirtää ja perua. Jos olet kuntoutustuella, etkä tilanteesta johtuen saa lääkärinlausuntoa kuntoutusten jatkohakemusta varten, ole yhteydessä Melaan.

Olen saanut Melasta maksusitoumuksen fysikaaliseen hoitoon. Voinko siirtää sen myöhemmäksi?

Jos olet saanut maksusitoumuksen fysikaaliseen hoitoon, mutta et koronatilanteen vuoksi voi aloittaa tai jatkaa hoitoasi, ole yhteydessä Melaan asian selvittämiseksi.

Korvaako Mela hengityksensuojaimen, jos pelkään altistuvani koronavirukselle?

Mela korvaa ammattitautia sairastavalle ammatillisena kuntoutuksena hengityksen suojaimia sekä suojakäsineitä. Suojaimen tarkoitus on auttaa asiakasta jatkamaan maatalousyrittäjä- tai apurahatyössään suojaamalla hänelle korvatun ammattitaudin altisteelta, kuten esimerkiksi eläimen hilseeltä, jauhopölyltä tai kemikaaliyhdisteiltä, Suojaimia ei myönnetä muiden sairauksien, kuten koronaviruksen, ennaltaehkäisemiseen.

Minulla on jo käytössäni Melan korvaama hengityksensuojain, aiheuttaako koronatilanne muutoksia suojainkorvauksiin?

Jos sairastat ammattitautia ja sinulle on myönnetty kuntoutuksena hengityksensuojain, ei koronaepidemia aiheuta muutoksia saamaasi korvauspäätökseen. Suojaimia ei myönnetä muiden sairauksien, kuten koronaviruksen, ennaltaehkäisemiseen, joten esimerkiksi lisäsuojaimia ei koronatilanteen takia myönnetä.

Apurahansaajan vakuuttaminen

Apurahatyöni keskeytyi koronaviruksen aiheuttamien muutosten takia, mitä tapahtuu vakuutukselleni?

Jos työskentelysi keskeytyy 4 kuukauden jälkeen vähintään neljäksi kuukaudeksi viruksen aiheuttamien muutosten vuoksi, myös vakuutuksesi voidaan keskeyttää. Keskeytyksen edellytyksenä on, että olet saanut myöntäjältä luvan keskeytykseen. Ehdot ovat samat kuin silloin, jos apurahatyösi keskeytyy esimerkiksi muun ansiotyön tai sairauden tai takia. Lue lisää: Muutokset apurahatyössä.

Olen ollut ulkomailla apurahatyössä ja jouduin nyt koronatilanteen takia palaamaan Suomeen, miten minun tulee toimia?

Jos jouduit keskeyttämään tai päättämään apurahatyösi ennenaikaisesti Suomeen palaamisen takia, etkä jatka enää apurahatyötäsi, ota yhteyttä asiakaspalveluumme tilanteesi tarkistamiseksi.

Olen tehnyt apurahatyötä Suomessa ja palasin nyt kotimaahani koronatilanteen takia, miten minun tulee toimia?

Jos teit apurahatyötä Suomessa ja palasit nyt kotimaahasi, ota yhteyttä Melaan ja tarkista, jatkuuko vakuutuksesi edelleen ollessasi kotimaassasi.

Apurahatyöni ulkomailla keskeytyi, mitä teen?

Jos sinulla on Eläketurvakeskuksen myöntämä A1-todistus ja jouduit keskeyttämään apurahatyösi ulkomailla palataksesi Suomeen, sinun tulee ilmoittaa asiasta Eläketurvakeskukselle. Tee paluuilmoitus, jos oleskelusi Suomessa kestää yli 30 päivää tai et enää palaa työskentelemään ulkomaille. Lue lisää Eläketurvakeskuksen ohjeesta.

MYEL-vakuutuksesi pysyy voimassa, jos jatkat työskentelyä Suomessa tai ulkomaantyöskentelysi jatkuessa pysyt edelleen Suomen sosiaaliturvan piirissä. Jos työskentelysi keskeytyy kokonaan tai sinulle tulee kysymyksiä vakuutukseesi liittyen, ole yhteydessä asiakaspalveluumme.

Lomituspalvelut

Voinko perua vuosilomani, jos matkani peruuntui koronan vuoksi?

Koronatilanne aiheuttaa nyt muun muassa lomamatkojen peruuntumisia, jonka myötä myös sovittuja vuosilomia haluttaisiin ymmärrettävästi perua.

Lomituspalvelulaissa todetaan, että jos maatalousyrittäjä ei voi sairauden tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi pitää vuosilomaansa sellaisena aikana, joksi hänelle on varattu lomittaja, vuosiloma voidaan kokonaan tai osittain siirtää pidettäväksi myöhäisempänä ajankohtana. Sairauden lisäksi muita hyväksyttäviä syitä voivat olla esimerkiksi synnytys, tapaturma tai lomittajan sairastuminen. Lomamatkan peruuntuminen ei ole lain tarkoittama hyväksyttävänä syy jo sovitun vuosiloman siirtoon.

On tärkeää, että vuosilomia pidetään ja maatalouslomittajat työllistyvät myös tässä poikkeustilanteessa. Koronatilanteen kehittyessä saatamme joutua tilanteeseen, jossa lomittajaresursseja tarvitaan enenevässä määrin sijaisapulomitusten hoitamiseen. Jos näin käy, vuosilomalomitusten järjestäminen vaikeutuu. Emme myöskään voi taata, että lomat pystytään toteuttamaan myöhempänä ajankohtana, jos lomittajia ei ole riittävästi.

Lue lisää vuosilomalomituksesta

Voinko perua vuosilomani, jos epäilen lomittajan altistuneen koronavirukselle ulkomaanmatkallaan?

Jotta koronavirustartuntoja voitaisiin ehkäistä, on ensisijaisen tärkeää noudattaa viranomaisten antamia toimintaohjeita. Lievienkin hengitystieoireiden ilmetessä maatalouslomittajan tulee jäädä sairauslomalle Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeiden mukaisesti. Toimenpiteitä, joilla viruksen leviäminen pyritään estämään, ovat muun muassa hyvästä hygieniasta ja suojautumisesta huolehtiminen sekä turhien altistustilanteiden välttäminen.

On tärkeää, että tilalla työskentelevillä on mahdollisuus pestä kädet vedellä ja saippualla ja kuivata ne kertakäyttöisillä paperipyyhkeillä. Maatalouslomittajia kehotetaan pitämään mukanaan desinfioivaa käsihuuhdetta ja riittävästi sopivia suojakäsineitä.

Hallitus on linjannut, että ulkomaanmatkalta palaavat ohjataan kahden viikon karanteenia vastaaviin olosuhteisiin. Lomittajan työnantajana toimiva kunta huolehtii siitä, että ulkomaan matkalta hiljattain palannut tai karanteeniin asetettu lomittaja ei tee lomitustyötä.

Voiko viime vuodelta siirtyneitä vuosilomia pitää vielä huhtikuun jälkeen?

Jos viimevuotisia vuosilomapäiviä on hyväksyttävästä syystä siirretty pidettäväksi tämän vuoden puolella, tulee ne pitää 30.4.2020 mennessä. Vuosilomapäivät, joita ei ole pidetty 30.4. mennessä, menetetään. Jos vuosilomia joudutaan esimerkiksi koronatilanteen takia siirtämään tältä vuodelta ensi vuonna pidettäväksi, ne täytyy pitää 30.4.2021 mennessä.

Minulle myönnetty kuntoutus peruuntui, peruuntuuko myös sijaisapuni tuolle ajalle?

Sijaisapu perutaan, jos sijaisavun edellytykset eivät enää täyty. Eli jos esimerkiksi lääkinnällinen kuntoutus tai sinulle suunniteltu leikkaustoimenpide, jonka ajaksi olet saanut sijaisapua, joudutaan perumaan, myös sinulle myönnetty sijaisapulomitus peruuntuu. Voit kuitenkin vaihtaa tuolle ajalle myönnetyn sijaisavun vuosilomaan tai maksulliseen lomitukseen, koska sinulle on jo varattu lomittaja sijaisapuun.

Lue lisää sijaisapulomituksesta.

Jouduin karanteeniin koronaepäilyn takia, voinko saada lomitusta?

Karanteeni on tartuntatautilain mukainen toimenpide, jolla voidaan hillitä tartuntatautien leviämistä. Karanteenilla tarkoitetaan terveen henkilön liikkumisen rajoittamista ja sillä pyritään estämään mahdollisen tartunnan leviäminen muihin henkilöihin. Määräyksen karanteenista tekee kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri.

Karanteenin aikana on mahdollista saada lomituspalveluja vuosilomana tai maksullisena lomituksena. Sijaisapua ei voi saada, jos ei ole työkyvytön.

Jos sinut asetetaan karanteeniin, tulee sinun välittömästi ilmoittaa asiasta paikallisyksikölle. Paikallisyksikön tulee selvittää terveysviranomaiselta, mitä tulee huomioida lomituspalveluiden järjestämisessä, jos tilalla on epäily korona-altistumisesta. Jos maatalouslomittajan kanssa tilalla työskentelee henkilö, joka on altistumisen takia karanteenissa, lomitustyöt tulee järjestää siten, että maatalouslomittaja ja karanteenissa oleva henkilö eivät työskentele samanaikaisesti.

Olen saanut koronavirustartunnan, voinko saada lomitusta sairausajalleni?

Lomituspalvelut pyritään järjestämään mahdollisimman hyvin myös niissä tilanteissa, jos yrittäjä saa koronatartunnan ja joutuu sen vuoksi eristykseen. Määräyksen eristyksestä tekee kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri.

Jos sairastut koronavirukseen ja olet työkyvytön, voit saada sijaisapulomitusta. Sinun tulee ilmoittaa välittömästi eristyksestä paikallisyksiköille ja paikallisyksikön tulee selvittää terveysviranomaiselta, mitä tulee huomioida lomituspalveluiden järjestämisessä koronatilanteessa.

On tärkeää, ettei sairastunut maatalousyrittäjä altista kotieläinten hoidosta huolehtivaa maatalouslomittajaa tartunnalle. Maatalousyrittäjän tulee olla poissa tuotantorakennuksesta silloin, kun lomittaja on paikalla. Yrittäjän on varottava levittämästä virusta tuotantotiloihin ja maatalouslomittajan tulee huolehtia omasta suojautumisestaan.

Saako mahdollisten ylimääräisten kertausharjoitusten ajaksi sijaisapua?

Armeijassa varaudutaan mahdollisuuteen kutsua reserviläiset ylimääräisiin kertausharjoituksiin. Suomen turvallisuusympäristössä ilmenevän välttämättömän tarpeen sitä edellyttäessä voidaan reserviin kuuluvia asevelvollisia määrätä ylimääräiseen kertausharjoitukseen. Määräys kertausharjoitukseen annetaan kunkin asevelvollisen osalta enintään 30 päiväksi kerrallaan. Jos Suomen puolustusvoimat päätyisivät kutsumaan reserviläisiä apuun, voi reserviläinen saada ”käskyn kertausharjoitukseen välittömästi”.

Kun kyseessä on asevelvollisuuslain mukainen kertausharjoitus, siihen osallistumisen ajaksi on oikeus saada sijaisapua.

Voiko poronhoitaja saada puhelimitse hankitun työkyvyttömyystodistuksen perusteella sijaisapukorvausta?

Poikkeusoloissa toimimme THL:n suosituksen mukaan. Jos sairastunut poronhoitaja tarvitsee todistuksen sairauslomasta, hänen tulee ottaa yhteyttä omaan terveyskeskukseensa puhelimitse tai terveydenhuollon tarjoamalla verkkosovelluksella.  Sijaisapukorvausta varten riittää puhelimitse haettu todistus. Todistus voi olla lääkärin, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan antama.

Lue poronhoitajan sijaisavusta.

Vakuutusmaksulaskut

Voinko saada maksuaikaa vakuutusmaksulaskuuni?

Voit keskustella vakuutusmaksusi maksuajan pidentämisestä soittamalla asiakaspalveluumme. On tärkeää, että olet yhteydessä asiakaspalveluun jo ennen kuin lasku erääntyy.

Jos pyydät laskullesi lisää maksuaikaa, alkaa laskullesi kertyä 4 prosentin viivästyskorko alkuperäisen eräpäivän jälkeen siihen saakka, kun maksat laskusi. Muita lisäkuluja ei maksuajan pidentämisestä aiheudu. Lue lisää vakuutusmaksuista.

Sosiaali- ja terveysministeriössä on parhaillaan valmistelussa esitys työeläkemaksujen maksuajoista. Tällä pyritään helpottamaan koronaviruksen aiheuttamaa haasteellista tilannetta. Tämän järjestelyn voimaantulo edellyttää sosiaali- ja terveysministeriön päätöstä.

Välitä viljelijästä -projekti

Jatkuuko Välitä viljelijästä projektin toiminta koronaepidemian aikana?

Projektityöntekijämme auttavat puhelimitse entiseen tapaan haasteellisessa elämäntilanteessa olevia maatalousyrittäjiä. Poikkeusolojen aikana hoidamme yhteydenpidon asiakkaisiin ensisijaisesti puhelimitse ja suojatulla sähköpostilla. Tilakäyntejä emme tee, elleivät ne ole ehdottoman välttämättömiä. Voit siis soittaa edelleen matalalla kynnyksellä ja etsiä yhdessä projektityöntekijän kanssa apua tilanteeseesi. Katso projektityöntekijöiden yhteystiedot: mela.fi/projekti

Onko minun mahdollista hakea ostopalvelusitoumusta?

Myönnämme ostopalvelusitoumuksia koronatilanteesta riippumatta, mutta olemme toistaiseksi muuttaneet sitoumuksen hakuprosessia sellaiseksi, ettei tilakäyntiä tarvita. Näin haluamme turvata maatalousyrittäjien mahdollisuuden päästä avun piiriin myös tänä poikkeusaikana.

Sitoumusta haetaan edelleen projekti- tai hanketyöntekijän kautta, joka kartoittaa tilanteen puhelimitse ja hakuprosessi hoidetaan sähköisesti tai kirjeitse. Uusiin sitoumuksiin myönnämme poikkeuksellisesti puolen vuoden käyttöajan, jotta kaikki ehtivät ostaa palvelun sitoumuksen voimassaoloaikana. Ennen sitoumuksen hakemista kannattaa kuitenkin varmistaa, että palveluntuottaja pystyy tarjoamaan palvelua koronatilanteesta huolimatta. Palveluntuottajat suosivat nyt etätapaamisia.

Jos joudut perumaan tapaamisen palveluntuottajan kanssa, muistathan peruuttaa ajanvarauksesi hyvissä ajoin. Ostopalvelusitoumus ei kata peruuttamattomia ajanvarauksia.

En voi käyttää saamaani ostopalvelusitoumusta ja sen käyttöaika on menossa umpeen. Mitä teen?

Jos et voi käyttää saamaasi sitoumusta määräaikana, voit hakea siihen jatkoaikaa.  Kun tiedät, milloin voit taas käyttää sitoumusta ja kuinka pitkän jatkoajan tarvitset, soita numeroon 029 4352273 tai lähetä meille suojattua sähköpostia. Valitse sähköpostin vastaanottajaksi Välitä viljelijästä.

Jos voit käyttää sinulle myönnettyä palvelua normaalisti, mutta saamasi sitoumuksen käyttöaika on päättymässä, hae jatkoaikaa ennen kuin vanha sitoumus päättyy.

Järjestetäänkö keväälle sovitut ABC-koulutukset ja Välitä viljelijästä -verkoston tapaamiset?

Kaikki tälle keväälle suunnitellut maatalousyrittäjien hyvinvoinnin ABC -koulutukset siirretään myöhemmin pidettäväksi. Ilmoitamme kurssien uudet ajankohdat myöhemmin. Syksylle suunnitellut hyvinvointipäivät pyritään järjestämään tilanteen niin salliessa. Seuraa tapahtumakalenteriamme.

Myös Välitä viljelijästä -verkoston alueelliset Välitä viljelijästä -treffit on peruttu tältä keväältä. Yritämme siirtää tilaisuudet syksylle ja olemme sidosryhmiin suoraan yhteydessä uudesta ajankohdasta. Tulevien verkostotapaamisten aikataulu päivittyy myös Välitä viljelijästä verkoston sivulle.

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö