Ohita valikko

Koronavirus ja Mela-turva

Olemme koonneet tälle sivulle tietoa liittyen koronavirukseen (COVID-19) ja Mela-turvaan. Seuraamme tilanteen kehittymistä ja toimimme hallituksen ja terveysviranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti. Sivu päivittyy sitä mukaa, kun uusia tietoja on saatavilla. Sivua on päivitetty viimeksi 30.9. klo 9:00.

Jos et löydä vastausta kysymykseesi tai olet epävarma, miten sinun tulee menetellä, ole yhteydessä asiakaspalveluumme p. 029 435 2650 tai Mela-asiamieheen. Vältämme tällä hetkellä kasvokkain asiointia tartuntavaaran takia, mutta palvelemme poikkeusoloissakin normaalisti puhelimitse ja verkossa. Tilanne on poikkeuksellinen, ja kaikkiin kysymyksiin emme ehkä vielä osaa vastata, mutta pyrimme arvioimaan tilanteita tapauskohtaisesti ja joustavasti.

Asiointi Melassa

Palveleeko Mela normaalisti?

Asiakaspalvelumme puhelimitse ja verkossa sekä hakemusten käsittely ja eläkkeiden, etuuksien ja korvausten maksaminen toimivat tavalliseen tapaan koronaviruksesta huolimatta.

Suosittelemme asiakkaitamme asioimaan sähköisessä asiointipalvelussa, puhelimitse, suojatun sähköpostin kautta tai kirjeitse. Vältämme kasvokkain asiointia, mutta asiakaspalvelumme ja Mela-asiamiehemme auttavat sinua henkilökohtaisesti puhelimitse kaikissa Mela-turvaasi liittyvissä kysymyksissä.

Sähköisessä asiointipalvelussa voit hoitaa vakuutus- ja eläkeasioitasi, tehdä vahinkoilmoituksen sekä lähettää liitteitä, kuten kuitteja, selvityksiä ja hakemuksia sähköisesti. Kun haet etuutta asiointipalvelun kautta, voit liittää tarvittavat liitteet suoraan hakemukseen. Hakemuksen yhteydessä on ohjeet liitteiden lähettämiseen. Lue lisää verkkoasioinnista.

Sairastuminen ja karanteeni

Mitä teen, jos joudun karanteeniin?

Karanteeni on tartuntatautilain mukainen toimenpide, jolla voidaan hillitä tartuntatautien leviämistä. Karanteenilla tarkoitetaan terveen henkilön liikkumisen rajoittamista ja sillä pyritään estämään mahdollisen tartunnan leviäminen muihin henkilöihin. Määräyksen karanteenista tekee kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri.

Jos joudut karanteeniin, etkä sen takia voi hoitaa töitäsi, voit saada karanteenin aiheuttaman ansionmenetyksen korvaamiseksi Kelan maksamaa tartuntatautipäivärahaa. Tartuntatautipäivärahan määrä lasketaan MYEL-työtulosi mukaan ja sitä maksetaan niiltä päiviltä, jolloin et ole voinut tehdä töitä karanteenin takia.

Lue lisää tartuntatautipäivärahasta Kelan sivuilta.

Mitä teen, jos sairastun?

Sairastuessasi voit saada Mela-sairauspäivärahaa viidennestä sairauspäivästäsi alkaen. Mela-sairauspäivärahan maksua varten tarvitaan aina todistus työkyvyttömyydestä. Jos sairastut, voit sairauslomatodistuksen saamiseksi ottaa yhteyttä terveysasemaasi puhelimitse tai terveydenhuollon tarjoamalla verkkosovelluksella. Mela-sairauspäivärahaa varten riittää puhelimitse haettu, lääkärin, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan antama kirjallinen sairauslomatodistus.

Mela-sairauspäivärahan maksaminen päättyy viimeistään Kelan maksaman sairauspäivärahan omavastuun täyttyessä, joka on lääkärissäkäyntipäivä + 9 arkipäivää, sisältäen arkilauantait ja aattopäivät. Jos sairautesi jatkuu vielä tämän jälkeen, voit saada Kelan maksamaa sairauspäivärahaa. Sairauslomasi pituus ratkaisee sen, haetko sairauspäivärahaa ensisijaisesti Melasta vai Kelasta. Jos sairauslomasi pituus on lääkärissäkäyntipäivän lisäksi alle 9 arkipäivää, sinun tulee hakea korvausta Melasta. Jos sairauslomasi jatkuu lääkärissäkäyntipäivän lisäksi yli 9 arkipäivää, hae korvausta suoraan Kelasta. Lue lisää: Mela sairauspäiväraha

Asiakaspalvelumme ja Mela-asiamiehemme neuvovat sinua hakemusten tekemisessä. Voit hakea Mela-sairauspäivärahaa sähköisessä asiointipalvelussamme.

Terveyskeskukset ohjeistavat nettisivuillaan, miten kannatta toimia, jos epäilee koronavirustartuntaa. Lue myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeita koronaviruksesta.

Kelan maksamasta tartuntatautipäivärahasta voit lukea Kelan sivulta.

Tarvitaanko Mela-sairauspäivärahaa varten sairauslomatodistus?

Tarvitsemme aina todistuksen työkyvyttömyydestä Mela-sairauspäivärahan maksua varten. Joillakin terveysasemilla myös terveyden- tai sairaanhoitajat saavat kirjoittaa lyhytaikaisia sairauslomatodistuksia. Jos sairastut, voit ottaa yhteyttä terveysasemaasi puhelimitse tai terveydenhuollon tarjoamalla verkkosovelluksella. Mela-sairauspäivärahaa varten riittää puhelimitse haettu, lääkärin, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan antama kirjallinen sairauslomatodistus.

Voit toimittaa sairauslomatodistuksen meille sähköisen asiointipalvelun kautta.

Tee Mela-sairauspäivärahahakemus 6 kuukauden kuluessa työkyvyttömyyden alkamisesta.

Lue lisää Mela-sairauspäivärahasta.

Milloin voin saada tartuntatautipäivärahaa?

Voit saada Kelan maksamaa tartuntatautipäivärahaa, jos sairastut tai altistut ja kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri määrää sinut eristykseen tai karanteeniin. Tartuntatautipäiväraha korvaa ansionmenetystäsi karanteenin tai eristyksen aikana. Voit hakea tartuntatautipäivärahaa myös silloin, jos alle 16-vuotias lapsesi on sairastunut tai määrätty karanteeniin.

Tartuntatautipäivärahan määrä lasketaan MYEL-työtulosi mukaan. Tartuntatautipäivärahaa voidaan maksaa vain niiltä päiviltä, jolloin et ole voinut työskennellä karanteenin tai eristyksen takia. Päivärahaa ei makseta esimerkiksi loman tai etätöiden ajalta. Tartuntatautipäivärahassa ei ole omavastuuaikaa, ja se korvaa täysimääräisesti eristyksen tai karanteenin aiheuttaman ansionmenetyksen

Selvitä mahdollisuutesi tartuntatautipäivärahaan Kelasta ja lue lisää Kelan sivuilta.

Voinko saada tartuntatautipäivärahaa, jos olen vapaaehtoisesti karanteenissa?

Kela voi maksaa tartuntatautipäivärahaa karanteenin aiheuttaman ansionmenetyksen korvaamiseksi. Lähtökohtaisesti tartuntatautipäivärahaa voi Kelan mukaan saada vain, jos kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri on määrännyt sairastuneen tai altistuneen henkilön eristykseen tai karanteeniin koronadiagnoosin vuoksi.

Tartuntatautipäivärahaa voidaan maksaa vain, jos sinulle aiheutuu karanteenin takia ansionmenetystä. Jos voit tehdä työtäsi karanteenista huolimatta, et voi saada päivärahaa. Myöskään hallituksen suositus jäädä ulkomaan matkan jälkeen kahdeksi viikoksi kotiin ei ole peruste tartuntatautipäivärahan myöntämiselle.

Selvitä mahdollisuutesi tartuntatautipäivärahaan Kelasta ja lue lisää Kelan sivuilta.

Eläkkeet, tapaturmat ja kuntoutus

Maksetaanko eläkkeet normaalisti?

Eläkkeiden myöntäminen ja maksaminen sujuvat normaalisti koronavirustilanteesta huolimatta.

Vaikuttaako koronavirustilanne etuuksien ansiovalvontaan?

Jos saat luopumistukea tai olet oikeutettu luopumistukeen, voit työskennellä vapaasti ansiotyössä välillä 16.3.–31.12.2020 ilman, että luopumistuen maksatukset keskeytyvät. Ansiotöillä tarkoitetaan muuta kuin maatalouden harjoittamista ja metsätalouden hankintatöitä. Luopumistuen ansiotulorajoista luovuttiin 11.6.2020 vahvistetulla väliaikaisella lailla, jotta alkutuotannon kannalta kriittisten alojen, kuten maatalouden ja puutarha-alan työvoiman saatavuus voitaisiin turvata paremmin koronaviruksen aiheuttamissa poikkeusoloissa. Lue lisää: Määräaikainen poikkeus luopumistuen ansiotulorajoihin.

Jos saat työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustukea (osaeläke tai täysi eläke) ja sinut määrätään valmiuslain perusteella työhön, työmääräyksen vuoksi saaduilla ansioilla ei ole vaikutusta etuuksiesi maksamiseen. Työmääräyksen ajalta työkyvyttömyyseläkkeen tai kuntoutustuen ansioraja voi ylittyä, ansioita ei oteta huomioon ansiovalvonnassa ja etuuden maksu jatkuu normaalisti. Käytäntö on tällä erää voimassa 31.8.2020 saakka.

Muissa tilanteissa ansioita valvotaan normaaliin tapaan. Jos ansiorajasi näyttävät ylittyvän, sinun kannattaa olla yhteydessä Melaan, jotta vältytään hankalilta takaisinperintätilanteilta.

Minun pitäisi toimittaa lääkärinlausunto kuntoutustuen jatkohakemusta varten, mutta koronatilanteen takia en pääse lääkäriin, mitä teen?

Koronan aiheuttaman poikkeustilanteen takia lääkärinaikoja saatetaan nyt siirtää ja perua. Jos olet kuntoutustuella, etkä tilanteesta johtuen saa lääkärinlausuntoa kuntoutusten jatkohakemusta varten, ole yhteydessä Melaan.

Mitä teen, jos ammatillisena kuntoutuksena myönnetyt opintoni keskeytyvät?

Jos Mela maksaa sinulle kuntoutusrahaa tai kuntoutuskorotusta kuntoutuksena myönnetyn opiskelun ajalta ja opintosi keskeytyvät koronatilanteen takia, ota yhteyttä Melaan, jotta voimme arvioida vaikuttaako keskeytyminen korvauksen maksamiseen. Myös valmistumisajankohta saattaa siirtyä joko keskeytymisen, näyttöjen siirtymisen tai oppilaitoksen järjestämisongelmien vuoksi. Siitäkin kannattaa olla yhteyksissä Melaan hyvissä ajoin.

Olen saanut Melasta maksusitoumuksen fysikaaliseen hoitoon. Voinko siirtää sen myöhemmäksi?

Jos olet saanut maksusitoumuksen fysikaaliseen hoitoon, mutta et koronatilanteen vuoksi voi aloittaa tai jatkaa hoitoasi, ole yhteydessä Melaan asian selvittämiseksi.

Korvaako Mela hengityksensuojaimen, jos pelkään altistuvani koronavirukselle?

Mela korvaa ammattitautia sairastavalle ammatillisena kuntoutuksena hengityksen suojaimia sekä suojakäsineitä. Suojaimen tarkoitus on auttaa asiakasta jatkamaan maatalousyrittäjä- tai apurahatyössään suojaamalla hänelle korvatun ammattitaudin altisteelta, kuten esimerkiksi eläimen hilseeltä, jauhopölyltä tai kemikaaliyhdisteiltä, Suojaimia ei myönnetä muiden sairauksien, kuten koronaviruksen, ennaltaehkäisemiseen.

Minulla on jo käytössäni Melan korvaama hengityksensuojain, aiheuttaako koronatilanne muutoksia suojainkorvauksiin?

Jos sairastat ammattitautia ja sinulle on myönnetty kuntoutuksena hengityksensuojain, ei koronaepidemia aiheuta muutoksia saamaasi korvauspäätökseen. Suojaimia ei myönnetä muiden sairauksien, kuten koronaviruksen, ennaltaehkäisemiseen, joten esimerkiksi lisäsuojaimia ei koronatilanteen takia myönnetä.

Apurahansaajan vakuuttaminen

Apurahatyöni keskeytyi koronaviruksen aiheuttamien muutosten takia, mitä tapahtuu vakuutukselleni?

Jos työskentelysi keskeytyy 4 kuukauden jälkeen vähintään neljäksi kuukaudeksi viruksen aiheuttamien muutosten vuoksi, myös vakuutuksesi voidaan keskeyttää. Keskeytyksen edellytyksenä on, että olet saanut myöntäjältä luvan keskeytykseen. Ehdot ovat samat kuin silloin, jos apurahatyösi keskeytyy esimerkiksi muun ansiotyön tai sairauden tai takia. Lue lisää: Muutokset apurahatyössä.

Olen ollut ulkomailla apurahatyössä ja jouduin nyt koronatilanteen takia palaamaan Suomeen, miten minun tulee toimia?

Jos jouduit keskeyttämään tai päättämään apurahatyösi ennenaikaisesti Suomeen palaamisen takia, etkä jatka enää apurahatyötäsi, ota yhteyttä asiakaspalveluumme tilanteesi tarkistamiseksi.

Olen tehnyt apurahatyötä Suomessa ja palasin nyt kotimaahani koronatilanteen takia, miten minun tulee toimia?

Jos teit apurahatyötä Suomessa ja palasit nyt kotimaahasi, ota yhteyttä Melaan ja tarkista, jatkuuko vakuutuksesi edelleen ollessasi kotimaassasi.

Apurahatyöni ulkomailla keskeytyi, mitä teen?

Jos sinulla on Eläketurvakeskuksen myöntämä A1-todistus ja jouduit keskeyttämään apurahatyösi ulkomailla palataksesi Suomeen, sinun tulee ilmoittaa asiasta Eläketurvakeskukselle. Tee paluuilmoitus, jos oleskelusi Suomessa kestää yli 30 päivää tai et enää palaa työskentelemään ulkomaille. Lue lisää Eläketurvakeskuksen ohjeesta.

MYEL-vakuutuksesi pysyy voimassa, jos jatkat työskentelyä Suomessa tai ulkomaantyöskentelysi jatkuessa pysyt edelleen Suomen sosiaaliturvan piirissä. Jos työskentelysi keskeytyy kokonaan tai sinulle tulee kysymyksiä vakuutukseesi liittyen, ole yhteydessä asiakaspalveluumme.

Lomituspalvelut

Voinko perua vuosilomani, jos matkani peruuntui koronan vuoksi?

Koronatilanne aiheuttaa nyt muun muassa lomamatkojen peruuntumisia, jonka myötä myös sovittuja vuosilomia haluttaisiin ymmärrettävästi perua.

Lomituspalvelulaissa todetaan, että jos maatalousyrittäjä ei voi sairauden tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi pitää vuosilomaansa sellaisena aikana, joksi hänelle on varattu lomittaja, vuosiloma voidaan kokonaan tai osittain siirtää pidettäväksi myöhäisempänä ajankohtana. Sairauden lisäksi muita hyväksyttäviä syitä voivat olla esimerkiksi synnytys, tapaturma tai lomittajan sairastuminen. Lomamatkan peruuntuminen ei ole lain tarkoittama hyväksyttävänä syy jo sovitun vuosiloman siirtoon.

On tärkeää, että vuosilomia pidetään ja maatalouslomittajat työllistyvät myös tässä poikkeustilanteessa. Koronatilanteen kehittyessä saatamme joutua tilanteeseen, jossa lomittajaresursseja tarvitaan enenevässä määrin sijaisapulomitusten hoitamiseen. Jos näin käy, vuosilomalomitusten järjestäminen vaikeutuu. Emme myöskään voi taata, että lomat pystytään toteuttamaan myöhempänä ajankohtana, jos lomittajia ei ole riittävästi.

Lue lisää vuosilomalomituksesta

Voinko perua vuosilomani, jos epäilen lomittajan altistuneen koronavirukselle ulkomaanmatkallaan?

Jotta koronavirustartuntoja voitaisiin ehkäistä, on ensisijaisen tärkeää noudattaa viranomaisten antamia toimintaohjeita. Lievienkin hengitystieoireiden ilmetessä maatalouslomittajan tulee jäädä sairauslomalle Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeiden mukaisesti. Toimenpiteitä, joilla viruksen leviäminen pyritään estämään, ovat muun muassa hyvästä hygieniasta ja suojautumisesta huolehtiminen sekä turhien altistustilanteiden välttäminen.

On tärkeää, että tilalla työskentelevillä on mahdollisuus pestä kädet vedellä ja saippualla ja kuivata ne kertakäyttöisillä paperipyyhkeillä. Maatalouslomittajia kehotetaan pitämään mukanaan desinfioivaa käsihuuhdetta ja riittävästi sopivia suojakäsineitä.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos valmistelee hallituksen toimeksiannosta liikennevalomallia, jossa on määritelty, mitkä maat ovat matkustusrajoitusten piirissä ja mihin maihin voi matkustaa rajoituksitta. Ajantasaisen matkustusohjeistuksen löydät Rajavartiolaitoksen nettisivuilta.

Paikallinen terveysviranomainen voi määrätä koronatestiin ja 14 vuorokauden karanteeniin, jos on syytä epäillä, että henkilö on matkallaan altistunut koronatartunnalle.

Voiko viime vuodelta siirtyneitä vuosilomia pitää vielä huhtikuun jälkeen?

Jos viimevuotisia vuosilomapäiviä on hyväksyttävästä syystä siirretty pidettäväksi tämän vuoden puolella, tulee ne pitää 30.4.2020 mennessä. Vuosilomapäivät, joita ei ole pidetty 30.4. mennessä, menetetään. Jos vuosilomia joudutaan esimerkiksi koronatilanteen takia siirtämään tältä vuodelta ensi vuonna pidettäväksi, ne täytyy pitää 30.4.2021 mennessä.

Minulle myönnetty kuntoutus peruuntui, peruuntuuko myös sijaisapuni tuolle ajalle?

Sijaisapu perutaan, jos sijaisavun edellytykset eivät enää täyty. Eli jos esimerkiksi lääkinnällinen kuntoutus tai sinulle suunniteltu leikkaustoimenpide, jonka ajaksi olet saanut sijaisapua, joudutaan perumaan, myös sinulle myönnetty sijaisapulomitus peruuntuu. Voit kuitenkin vaihtaa tuolle ajalle myönnetyn sijaisavun vuosilomaan tai maksulliseen lomitukseen, koska sinulle on jo varattu lomittaja sijaisapuun.

Lue lisää sijaisapulomituksesta.

Jouduin karanteeniin koronaepäilyn takia, voinko saada lomitusta?

Karanteeni on tartuntatautilain mukainen toimenpide, jolla voidaan hillitä tartuntatautien leviämistä. Karanteenilla tarkoitetaan terveen henkilön liikkumisen rajoittamista ja sillä pyritään estämään mahdollisen tartunnan leviäminen muihin henkilöihin. Määräyksen karanteenista tekee kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri.

Karanteenin aikana on mahdollista saada lomituspalveluja vuosilomana tai maksullisena lomituksena. Sijaisapua ei voi saada, jos ei ole työkyvytön.

Jos sinut asetetaan karanteeniin, tulee sinun välittömästi ilmoittaa asiasta paikallisyksikölle. Paikallisyksikön tulee selvittää terveysviranomaiselta, mitä tulee huomioida lomituspalveluiden järjestämisessä, jos tilalla on epäily korona-altistumisesta. Jos maatalouslomittajan kanssa tilalla työskentelee henkilö, joka on altistumisen takia karanteenissa, lomitustyöt tulee järjestää siten, että maatalouslomittaja ja karanteenissa oleva henkilö eivät työskentele samanaikaisesti.

Olen saanut koronavirustartunnan, voinko saada lomitusta sairausajalleni?

Lomituspalvelut pyritään järjestämään mahdollisimman hyvin myös niissä tilanteissa, jos yrittäjä saa koronatartunnan ja joutuu sen vuoksi eristykseen. Määräyksen eristyksestä tekee kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri.

Jos sairastut koronavirukseen ja olet työkyvytön, voit saada sijaisapulomitusta. Sinun tulee ilmoittaa välittömästi eristyksestä paikallisyksiköille ja paikallisyksikön tulee selvittää terveysviranomaiselta, mitä tulee huomioida lomituspalveluiden järjestämisessä koronatilanteessa.

On tärkeää, ettei sairastunut maatalousyrittäjä altista kotieläinten hoidosta huolehtivaa maatalouslomittajaa tartunnalle. Maatalousyrittäjän tulee olla poissa tuotantorakennuksesta silloin, kun lomittaja on paikalla. Yrittäjän on varottava levittämästä virusta tuotantotiloihin ja maatalouslomittajan tulee huolehtia omasta suojautumisestaan.

Saako mahdollisten ylimääräisten kertausharjoitusten ajaksi sijaisapua?

Armeijassa varaudutaan mahdollisuuteen kutsua reserviläiset ylimääräisiin kertausharjoituksiin. Suomen turvallisuusympäristössä ilmenevän välttämättömän tarpeen sitä edellyttäessä voidaan reserviin kuuluvia asevelvollisia määrätä ylimääräiseen kertausharjoitukseen. Määräys kertausharjoitukseen annetaan kunkin asevelvollisen osalta enintään 30 päiväksi kerrallaan. Jos Suomen puolustusvoimat päätyisivät kutsumaan reserviläisiä apuun, voi reserviläinen saada ”käskyn kertausharjoitukseen välittömästi”.

Kun kyseessä on asevelvollisuuslain mukainen kertausharjoitus, siihen osallistumisen ajaksi on oikeus saada sijaisapua.

Voiko poronhoitaja saada puhelimitse hankitun työkyvyttömyystodistuksen perusteella sijaisapukorvausta?

Poikkeusoloissa toimimme THL:n suosituksen mukaan. Jos sairastunut poronhoitaja tarvitsee todistuksen sairauslomasta, hänen tulee ottaa yhteyttä omaan terveyskeskukseensa puhelimitse tai terveydenhuollon tarjoamalla verkkosovelluksella.  Sijaisapukorvausta varten riittää puhelimitse haettu todistus. Todistus voi olla lääkärin, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan antama.

Lue poronhoitajan sijaisavusta.

Pitääkö Virosta tulevan maatalouslomittajan jäädä 14 vuorokauden karanteeniin?

Tarkista ajantasaiset maakohtaiset tiedot aina Rajavartiolaitoksen nettisivuilta.

Hengitystieoireiden ilmentyessä jokaisen lomittajan tulee edelleen ottaa välittömästi yhteys työterveyshuoltoon.

Miten minun kannattaa varautua maatilallani, jotta lomitus toimisi mahdollisimman hyvin koronaviruksen levitessä?
 • Pidä hyvää huolta itsestäsi ja terveydestäsi, jotta selviät mahdollisesta taudista hyvin.
 • Käytä lomituspalveluja nyt ja tasaisesti ympäri vuoden kerätäkseni voimia. Käytä lomituspalveluja nyt myös siksi, että lomittajat työllistyisivät ja lomittajia olisi riittävästi töissä pandemian mahdollisesti iskiessä samanaikaisesti sekä maatiloille että lomittajiin.
 • Lomituksen aikana pidä aina turvaetäisyys lomittajaan. Jos joku tilallasi on sairas tai karanteenissa, kiinnitä erityistä huomiota kontaktin välttämäiseen mm. työjärjestelyjä tekemällä.
 • Tarkista, että kirjalliset ohjeet, mukaan lukien tärkeät puhelinnumerot, ovat ajan tasalla ja helposti löydettävissä tuotantotiloista.
 • Olethan tehnyt yksilöidyn valtakirjan toiselle henkilölle sijaisavun hakemista varten siltä varalta, että et itse sitä pysty tekemään. Voit käyttää esimerkiksi nettisivultamme löytyvää valtakirjapohjaa: Valtakirja sijaisavun hakemiseen
 • Tarkista, että tilasi työolosuhteet, koneet ja laitteet täyttävät työturvallisuudelle asetetut vaatimukset. Paikallisyksikkö ei voi järjestää lomitusta, jos lomittajan työturvallisuus on vaarassa.
 • Tarkista, että kaikki työvälineet ovat kunnossa ja niitä ja muita kulutustarvikkeita on riittävästi mahdollista äkillistä lomitusta varten.
 • Varaa tuotantotiloihin mahdollisuus käsien pesuun saippualla ja lämpimällä vedellä.
 • Varmista paikallisyksiköstä, että siellä on käytössä ajantasaiset tiedot sinusta itsestäsi ja maatalousyrityksestäsi.
 • Perehdytä tilallesi riittävästi lomittajia. Vakiolomittajasi ei välttämättä ole käytettävissä pandemian osuessa tilallesi.
 • Jos sinulla ei vielä ole varahenkilöä, järjestä itsellesi varahenkilö, joka huolehtii yrityksesi asioista ollessasi itse kykenemätön sitä tekemään. Ilmoita varahenkilön tiedot myös paikallisyksikköön.
 • Kartoita kaikki mahdolliset verkostosi ja henkilöt, jotka voisivat tulla apuun hätätilanteessa ja perehdytä heidät. Maatalouslomittajat voivat hoitaa vain välttämättömiä päivittäisiä kotieläintenhoitotöitäsi.
 • Jos sairastut, ole yhteydessä lääkäriin, sairaanhoitajaan tai terveydenhoitajaan puhelimitse tai nettisovelluksen kautta ohjeiden ja työkyvyttömyystodistuksen saamiseksi. Tällä tavoin hankittu työkyvyttömyystodistus riittää, kun haet sijaisapua.
 • Tee kirjallinen sijaisapuhakemus Lomitusnetissä tai muulla paikallisyksikkösi tarjoamalla menetelmällä heti ensimmäisten oireiden ilmaantuessa. Sijaisapuhakemuksen pitää olla perillä paikallisyksikössä ennen kuin lomittaja aloittaa työt – myös siinä tapauksessa, että käytät itse järjestettyjä lomituspalveluja.
 • Jos koronaepidemia on vaikeuttanut merkittävästi lomitusten järjestämistä paikallisyksikössä, eikä paikallisyksikkö pysty järjestämään lomittajaa, voit pyytää paikallisyksiköstä siirtoa itse järjestettyyn lomitukseen. Tässä poikkeustilanteessa siirtopyynnön voi tehdä myös kesken vuoden.
Onko hengitystieoireisen lomittajan tai yrittäjän syytä hakeutua koronatestiin?

Lomittajan ei pidä mennä oireisena töihin, vaan hänen tulee ottaa välittömästi yhteys työterveyshuoltoon.

Jokaisen, jolla on koronavirukseen sopivia oireita, on syytä olla yhteydessä terveydenhuoltoon ja hakeutua tarvittaessa laboratoriotesteihin. Ennen testiin menoa ja testitulosta odottaessa on erityisen tärkeää noudattaa varovaisuutta ja hygieniaohjeita ja siten suojata muita ihmisiä mahdolliselta altistumiselta. (Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 13.8.2020, 182/2020)

Voidaanko ulkomailta tuleva lomittaja määrätä pakolliseen koronatestiin ja karanteeniin?

Testaukset ovat ensisijaisesti vapaaehtoisia. Jos henkilö ei suostu testaukseen, aluehallintovirasto voi määrätä pakollisen testauksen. Tämä on mahdollista esimerkiksi silloin, kun samassa lentokoneessa oli oireinen matkustaja.

Riskialueelta tulevalle matkustajalle on mahdollista tehdä henkilökohtainen karanteenipäätös 14 vrk:n ajaksi, jos hänen epäillään altistuneen koronavirukselle. Päätöksen karanteenista tekee kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri.

Hallitus on myös antanut Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle pyynnön valmistella niin sanotun liikennevalomallin, jolla havainnollistetaan, millaiset toimenpiteet todennäköisesti tulevat kysymykseen eri maista saapuessa. Liikennevalomallin mukaisesti alueet luokitellaan punaisiin, keltaisiin ja vihreisiin maihin.

Voiko turkistilan lomittaja joutua karanteeniin hoidettuaan sairasta turkiseläintä?

FIFUR on tiedottanut turkistuotantoa harjoittaville tiloille, että minkki on osoittautunut alttiiksi COVID-19:lle.

Vaikka pidetään epätodennäköisenä, että tartunnan saaneet eläimet voivat välittää covid-19-viruksen ihmisille, FIFUR ohjeistaa, että Ihmiset, jotka ovat olleet kosketuksissa covid-19-tartunnan saaneiden minkkien kanssa, pysyvät eristettyinä muista ihmisistä 14 vuorokautta sen jälkeen, kun eläimissä ei enää ole covid-19-oireita. Karanteenissa oleva henkilö ei saa hoitaa eläimiä!

Lisätietoja saat FIFUR:sta ja kunnan eläinlääkäriltä.

Vakuutusmaksulaskut

Voinko saada maksuaikaa vakuutusmaksulaskuuni?

Voit keskustella vakuutusmaksusi maksuajan pidentämisestä soittamalla vakuutusmaksulaskutukseemme puh. 029 435 2690. On tärkeää, että olet yhteydessä jo ennen kuin laskusi erääntyy.

Koronan aiheuttamien poikkeusolojen takia Melalle maksettavien vakuutusmaksulaskujen eräpäivää on pyynnöstä mahdollisuus siirtää enintään kolmella kuukaudella eteenpäin. Eräpäivän siirtomahdollisuus koskee vain laskuja, joiden alkuperäinen eräpäivä osuu ajalle 10.4.–31.7.2020. Eräpäivän siirtämisen ajalta ei kerry viivästyskorkoa. Eräpäivää voidaan siirtää työeläkevakuutusmaksun, ryhmähenkivakuutusmaksun ja pakollisen työajan työtapaturmavakuutusmaksun osalta. Siirtomahdollisuus ei koske vapaaehtoisen työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen tai vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen maksuja.

Jos pyydät lisää maksuaikaa laskulle, jonka alkuperäinen eräpäivä ei osu ajalle 10.4.2020–31.7.2020, alkaa laskullesi kertyä 4 prosentin viivästyskorko alkuperäisen eräpäivän jälkeen siihen saakka, kun maksat laskusi. Muita lisäkuluja ei maksuajan pidentämisestä aiheudu. Lue lisää vakuutusmaksuista.

Lue lisää vakuutusmaksuista

Välitä viljelijästä -projekti

Jatkuuko Välitä viljelijästä projektin toiminta koronaepidemian aikana?

Projektityöntekijämme auttavat puhelimitse entiseen tapaan haasteellisessa elämäntilanteessa olevia maatalousyrittäjiä. Poikkeusolojen aikana hoidamme yhteydenpidon asiakkaisiin ensisijaisesti puhelimitse ja suojatulla sähköpostilla. Tilakäyntejä emme tee, elleivät ne ole ehdottoman välttämättömiä. Voit siis soittaa edelleen matalalla kynnyksellä ja etsiä yhdessä projektityöntekijän kanssa apua tilanteeseesi. Katso projektityöntekijöiden yhteystiedot: mela.fi/projekti

Onko minun mahdollista hakea ostopalvelusitoumusta?

Myönnämme ostopalvelusitoumuksia koronatilanteesta riippumatta, mutta olemme toistaiseksi muuttaneet sitoumuksen hakuprosessia sellaiseksi, ettei tilakäyntiä tarvita. Näin haluamme turvata maatalousyrittäjien mahdollisuuden päästä avun piiriin myös tänä poikkeusaikana.

Sitoumusta haetaan edelleen projekti- tai hanketyöntekijän kautta, joka kartoittaa tilanteen puhelimitse ja hakuprosessi hoidetaan sähköisesti tai kirjeitse. Uusiin sitoumuksiin myönnämme poikkeuksellisesti puolen vuoden käyttöajan, jotta kaikki ehtivät ostaa palvelun sitoumuksen voimassaoloaikana. Ennen sitoumuksen hakemista kannattaa kuitenkin varmistaa, että palveluntuottaja pystyy tarjoamaan palvelua koronatilanteesta huolimatta. Palveluntuottajat suosivat nyt etätapaamisia.

Jos joudut perumaan tapaamisen palveluntuottajan kanssa, muistathan peruuttaa ajanvarauksesi hyvissä ajoin. Ostopalvelusitoumus ei kata peruuttamattomia ajanvarauksia.

En voi käyttää saamaani ostopalvelusitoumusta ja sen käyttöaika on menossa umpeen. Mitä teen?

Jos et voi käyttää saamaasi sitoumusta määräaikana, voit hakea siihen jatkoaikaa.  Kun tiedät, milloin voit taas käyttää sitoumusta ja kuinka pitkän jatkoajan tarvitset, soita numeroon 029 4352273 tai lähetä meille suojattua sähköpostia. Valitse sähköpostin vastaanottajaksi Välitä viljelijästä.

Jos voit käyttää sinulle myönnettyä palvelua normaalisti, mutta saamasi sitoumuksen käyttöaika on päättymässä, hae jatkoaikaa ennen kuin vanha sitoumus päättyy.

Järjestetäänkö keväälle sovitut ABC-koulutukset ja Välitä viljelijästä -verkoston tapaamiset?

Kaikki tälle keväälle suunnitellut maatalousyrittäjien hyvinvoinnin ABC -koulutukset siirretään myöhemmin pidettäväksi. Ilmoitamme kurssien uudet ajankohdat myöhemmin. Syksylle suunnitellut hyvinvointipäivät pyritään järjestämään tilanteen niin salliessa. Seuraa tapahtumakalenteriamme.

Myös Välitä viljelijästä -verkoston alueelliset Välitä viljelijästä -treffit on peruttu tältä keväältä. Yritämme siirtää tilaisuudet syksylle ja olemme sidosryhmiin suoraan yhteydessä uudesta ajankohdasta. Tulevien verkostotapaamisten aikataulu päivittyy myös Välitä viljelijästä verkoston sivulle.

Työturvallisuusneuvojan ohjeet varautumiseen maatilalla

Panosta terveyteen
 • Pidä hyvää huolta terveydestäsi, jotta selviät mahdollisesta sairaudesta hyvin.
 • Minimoi fyysiset ihmiskontaktit, niin minimoit sairastumisriskiä.
 • Jos tilalla työskentelee muita kuin perheenjäseniä, kommunikoi puhelimen ja sähköpostin välityksellä.
 • Jaa työtehtävät niin, että voidaan välttää lähikontaktit, vaikka oireita ei olisikaan (etäisyys yli 2 m).
 • Pyri siihen, että jokaisella tilan työntekijällä olisi omat nimikkokoneet, työvälineet ja tehtävät. Voit tehdä esimerkiksi värikoodeja muistuttamaan kunkin henkilön nimikkotyövälineestä.
 • Jatka omien töiden tekoa maatilalla, vältä käyntiä taajamissa tai yleisötilaisuuksissa.
 • Huolehdi käsi-, aivastus- ja yskimishygieniasta mahdollisimman tarkasti.
Ennakoi hankinnoissa
 • Käy läpi vuosikellon kautta järjestelmällisesti, mitä on tulossa ja mitä hankintoja tarvitaan. Suosi nettikauppaa.
 • Kasvata puskureita tavaran toimittajien suuntaan. Aikaista tulevat hankinnat. Pidä normaalia isommat varastot esim. ostorehujen, lannoitteiden, kulutus- ja varaosien osalta.
 • Kirjaa ylös työkoneiden kannalta kriittiset kohdat ja varmista niiden toimivuus hyvissä ajoin ennen sesonkia. Koronavirus voi hidastuttaa varaosien saantia.
Minimoi henkilöriskit, turvaa tilan toiminta sairaustapauksissa
 • Tee tai päivitä tilan riskikartoitus, nosta esiin henkilöriskeihin liittyvät kriittiset tekijät. Varsin tärkeä riskikartoituksen aihe on varahenkilöjärjestelmä; onko reservissä riittävästi ihmisiä, jotka osaavat tehdä tilan työt? Perehdytä myös tilan muita henkilöitä tilan töihin, jotta riittävä tietotaito säilyy mahdollisten sairastumisten varalta.
 • Dokumentoi tilan tehtävät niin, että kaikki varahenkilöt ja perheenjäsenet tietävät, mistä ohjeet löytyvät. Tee selvät ohjeet, mielellään kuvallisina. Varmista, ettei töiden tekeminen jää salasanoista kiinni eli huolehdi, että tilan työt eivät jää tekemättä salasanojen vuoksi. Älä kuitenkaan jaa pankkitunnuksiasi.
 • Perehdytä varahenkilöt ja lomittajat huolella. Muista, että lomittaja ei tee kasvinviljelytöitä.
 • Käy läpi laajalla kokoonpanolla, mukaanlukien aikuiset perheenjäsenet ja varahenkilöt, tulevan kasvukaudet suunnitelmat.
 • Tallenna yhdessä varahenkilöiden kanssa tärkeät numerot puhelimen muistiin. Vie tärkeät ohjeet yhteiselle ilmoitustaululle. Ilmoitustaululle voit merkitä myös poikkeustilanteista (esim. antibioottimaito).
 • Tee yksilöity valtakirja varahenkilölle, jotta hän voi poikkeustilanteessa myös hoitaa tilan toimistotyöt (laskut, palkat, verot ym.). Kysy neuvoja omasta pankista.
Huolehdi työturvallisuudesta
 • Panosta tilan työturvallisuuteen, turvallisiin työmenetelmiin ergonomiaan. Muista lepo ja liikunta.
 • Huolla laitteet hyvissä ajoin, tarkasta niiden toimivuus.
 • Laita työt tärkeysjärjestykseen, mitkä työt ovat pakko saada tehtyä aikataulussa ja mikä voidaan tarvittaessa siirtää.
 • Tarkista, että tilasi työolosuhteet, koneet ja laitteet ovat työturvallisia käyttää.
 • Osallistu Melan Nolla tapaturmaa maataloudessa kampanjaan ja Turvallinen maatila-kilpailuun.
 • Jos sairastut, ole yhteydessä terveyskeskukseen puhelimitse tai nettisovelluksen kautta. Asiantuntija arvioi jatkohoidon tarpeen.
 • Huolehdi lasten turvallisuudesta; lapsille sattuu tapaturmia eniten touko-syyskuussa. Sovi lasten kanssa yhteiset pelisäännöt, missä heillä on lupa liikkua ja missä ei. Järjestä lapsille turvallinen leikkipaikka.

Melan järjestämät tapahtumat

Koronaviruksen vaikutukset tapahtumiin

Järjestämme tapahtumia turvallisuusperiaatteella. Olemme siirtäneet syksyltä muutamia hyvinvointipäiviä pidettäväksi keväälle, jos koronatilanne sen sallii. Pienempiä, alle 20 hengen tapahtumia, kuten Hyvinvoinnin ABC-koulutuksia järjestämme, jos maakunnallinen koronatilanne sen sallii. Tulevat tapahtumat, niiden ajankohdat ja paikat löydät tapahtumakalenterista. Päivitämme sinne myös mahdolliset peruutukset.

Haluamme varmistaa kaikille turvallisen osallistumisen ja noudatamme kaikissa tapahtumissamme viranomaisohjeita. Tarjolla on käsidesiä ja tarjoamme myös kertakäyttöiset kasvomaskit osallistujille. Tapahtumat järjestetään myös tavallista suuremmissa tiloissa, jolloin turvavälejä on helpompi noudattaa.    

Ilmoittautumiset tapahtumiin ovat sitovia, mutta voit perua osallistumisen myös viime hetkellä, jos sairastut äkillisesti tai olet altistunut koronavirukselle. Pidetään yhdessä huolta toisistamme!  

Siirrämme tapahtumia tilanteen niin vaatiessa ja tiedotamme muutoksista kunkin tapahtuman kohdalla erikseen.   

Ohjeita osallistujille
 • Tule tilaisuuteen vain terveenä.   
 • Noudata viranomaisten antamia karanteeniohjeistuksia, jos olet oleskellut ulkomailla tai altistunut koronavirukselle.   
 • Pidä turvaväleistä huolta ja vältä kättelemistä, tervehditään sen sijaan muilla tavoin.  
 • Yski tai aivasta hihaan tai nenäliinaan. Voit käyttää tarjolla olevia kasvomaskeja.  
 • Pese kätesi huolellisesti ja käytä käsidesiä.   
Maatalousyrittäjien hyvinvointipäivien ohjelmassa muutoksia

Olemme päättäneet jättää VR-lasit (Virtual Realityja ryhmäliikuntaosuudet pois tämän vuoden hyvinvointipäivistä. Näillä toimilla pyritään ehkäisemään koronaviruksen leviämistä. Toivottavasti liikunnan ilosta ja VR-laseista päästään nauttimaan ensi vuoden hyvinvointipäivissä! 

Välitä viljelijästä -verkoston tapaamiset

Välitä viljelijästä -verkoston alueelliset Välitä viljelijästä -treffit järjestetään syksyllä aikataulun mukaisesti.

Myös välitä viljelijästä -verkoston tapaamisten suhteen seuraamme kuitenkin koronatilannetta ja siirrämme tarpeen mukaan tilaisuudet Teamsin välityksellä pidettäviksi. Tiedotamme mahdollisista muutoksista kunkin tilaisuuden kohdalla erikseen.  

Lisätietoa:

Melan uutiset

Hyödyllisiä linkkejä

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö