Ohita valikko

Koronavirus ja Mela-turva

Olemme koonneet tälle sivulle tietoa liittyen koronavirukseen (COVID-19) ja Mela-turvaan. Seuraamme tilanteen kehittymistä ja toimimme hallituksen ja terveysviranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti. Sivu päivittyy sitä mukaa, kun uusia tietoja on saatavilla. Sivua on päivitetty viimeksi 29.3. klo 14.30.

Jos et löydä vastausta kysymykseesi tai olet epävarma, miten sinun tulee menetellä, ole yhteydessä asiakaspalveluumme p. 029 435 2650 tai Mela-asiamieheen. Vältämme tällä hetkellä kasvokkain asiointia tartuntavaaran takia, mutta palvelemme poikkeusoloissakin normaalisti puhelimitse ja verkossa. Tilanne on poikkeuksellinen, ja kaikkiin kysymyksiin emme ehkä osaa vastata, mutta pyrimme arvioimaan tilanteita tapauskohtaisesti ja joustavasti.

Asiointi Melassa

Palveleeko Mela normaalisti?

Asiakaspalvelumme puhelimitse ja verkossa sekä hakemusten käsittely ja eläkkeiden, etuuksien ja korvausten maksaminen toimivat tavalliseen tapaan koronaviruksesta huolimatta.

Suosittelemme asiakkaitamme asioimaan sähköisessä asiointipalvelussa, puhelimitse, suojatun sähköpostin kautta tai kirjeitse. Vältämme kasvokkain asiointia, mutta asiakaspalvelumme ja Mela-asiamiehemme auttavat sinua henkilökohtaisesti puhelimitse kaikissa Mela-turvaasi liittyvissä kysymyksissä.

Sähköisessä asiointipalvelussa voit hoitaa vakuutus- ja eläkeasioitasi, tehdä vahinkoilmoituksen sekä lähettää liitteitä, kuten kuitteja, selvityksiä ja hakemuksia sähköisesti. Kun haet etuutta asiointipalvelun kautta, voit liittää tarvittavat liitteet suoraan hakemukseen. Hakemuksen yhteydessä on ohjeet liitteiden lähettämiseen. Lue lisää verkkoasioinnista.

Sairastuminen ja karanteeni

Mitä teen, jos joudun karanteeniin?

Karanteeni on tartuntatautilain mukainen toimenpide, jolla voidaan hillitä tartuntatautien leviämistä. Karanteenilla tarkoitetaan terveen henkilön liikkumisen rajoittamista ja sillä pyritään estämään mahdollisen tartunnan leviäminen muihin henkilöihin. Määräyksen karanteenista tekee kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri.

Jos joudut karanteeniin, etkä sen takia voi hoitaa töitäsi, voit saada karanteenin aiheuttaman ansionmenetyksen korvaamiseksi Kelan maksamaa tartuntatautipäivärahaa. Tartuntatautipäivärahan määrä lasketaan MYEL-työtulosi mukaan ja sitä maksetaan niiltä päiviltä, jolloin et ole voinut tehdä töitä karanteenin takia.

Lue lisää tartuntatautipäivärahasta Kelan sivuilta.

Mitä teen, jos sairastun?

Sairastuessasi voit saada Mela-sairauspäivärahaa viidennestä sairauspäivästäsi alkaen. Mela-sairauspäivärahan maksua varten tarvitaan aina todistus työkyvyttömyydestä. Jos sairastut, voit sairauslomatodistuksen saamiseksi ottaa yhteyttä terveysasemaasi puhelimitse tai terveydenhuollon tarjoamalla verkkosovelluksella. Mela-sairauspäivärahaa varten riittää puhelimitse haettu, lääkärin, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan antama kirjallinen sairauslomatodistus.

Mela-sairauspäivärahan maksaminen päättyy viimeistään Kelan maksaman sairauspäivärahan omavastuun täyttyessä, joka on lääkärissäkäyntipäivä + 9 arkipäivää, sisältäen arkilauantait ja aattopäivät. Jos sairautesi jatkuu vielä tämän jälkeen, voit saada Kelan maksamaa sairauspäivärahaa. Sairauslomasi pituus ratkaisee sen, haetko sairauspäivärahaa ensisijaisesti Melasta vai Kelasta. Jos sairauslomasi pituus on lääkärissäkäyntipäivän lisäksi alle 9 arkipäivää, sinun tulee hakea korvausta Melasta. Jos sairauslomasi jatkuu lääkärissäkäyntipäivän lisäksi yli 9 arkipäivää, hae korvausta suoraan Kelasta. Lue lisää: Mela sairauspäiväraha

Asiakaspalvelumme ja Mela-asiamiehemme neuvovat sinua hakemusten tekemisessä. Voit hakea Mela-sairauspäivärahaa sähköisessä asiointipalvelussamme.

Terveyskeskukset ohjeistavat nettisivuillaan, miten kannatta toimia, jos epäilee koronavirustartuntaa. Lue myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeita koronaviruksesta.

Kelan maksamasta tartuntatautipäivärahasta voit lukea Kelan sivulta.

Tarvitaanko Mela-sairauspäivärahaa varten sairauslomatodistus?

Tarvitsemme aina todistuksen työkyvyttömyydestä Mela-sairauspäivärahan maksua varten. Joillakin terveysasemilla myös terveyden- tai sairaanhoitajat saavat kirjoittaa lyhytaikaisia sairauslomatodistuksia. Jos sairastut, voit ottaa yhteyttä terveysasemaasi puhelimitse tai terveydenhuollon tarjoamalla verkkosovelluksella. Mela-sairauspäivärahaa varten riittää puhelimitse haettu, lääkärin, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan antama kirjallinen sairauslomatodistus.

Voit toimittaa sairauslomatodistuksen meille sähköisen asiointipalvelun kautta.

Tee Mela-sairauspäivärahahakemus 6 kuukauden kuluessa työkyvyttömyyden alkamisesta.

Lue lisää Mela-sairauspäivärahasta.

Milloin voin saada tartuntatautipäivärahaa?

Kela voi maksaa tartuntatautipäivärahaa, jos sinut on tartuntataudin leviämisen estämiseksi määrätty olemaan poissa ansiotyöstä, eristettäväksi tai karanteeniin. Väliaikaisen lainmuutoksen myötä tartuntatautipäivärahan saaminen ei enää edellytä tartuntataudeista vastaavan lääkärin päätöstä työstä poissaolosta, karanteenista tai eristämisestä, vaan se voidaan myöntää myös muunlaisen terveydenhuollon selvityksen perusteella.

Tartuntatautipäiväraha korvaa ansionmenetystäsi karanteenin tai eristyksen aikana. Voit hakea tartuntatautipäivärahaa myös silloin, jos alle 16-vuotias lapsesi on sairastunut tai määrätty karanteeniin.

Tartuntatautipäivärahan määrä lasketaan MYEL-työtulosi mukaan. Tartuntatautipäivärahaa voidaan maksaa vain niiltä päiviltä, jolloin et ole voinut työskennellä karanteenin tai eristyksen takia. Päivärahaa ei makseta esimerkiksi loman tai etätöiden ajalta. Tartuntatautipäivärahassa ei ole omavastuuaikaa, ja se korvaa täysimääräisesti eristyksen tai karanteenin aiheuttaman ansionmenetyksen

Selvitä mahdollisuutesi tartuntatautipäivärahaan Kelasta ja lue lisää Kelan sivuilta.

Voinko saada tartuntatautipäivärahaa, jos olen vapaaehtoisesti karanteenissa?

Kela voi maksaa tartuntatautipäivärahaa karanteenin aiheuttaman ansionmenetyksen korvaamiseksi. Lähtökohtaisesti tartuntatautipäivärahaa voi Kelan mukaan saada vain, jos kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri on määrännyt sairastuneen tai altistuneen henkilön eristykseen tai karanteeniin koronadiagnoosin vuoksi.

Tartuntatautipäivärahaa voidaan maksaa vain, jos sinulle aiheutuu karanteenin takia ansionmenetystä. Jos voit tehdä työtäsi karanteenista huolimatta, et voi saada päivärahaa. Myöskään hallituksen suositus jäädä ulkomaan matkan jälkeen kahdeksi viikoksi kotiin ei ole peruste tartuntatautipäivärahan myöntämiselle.

Selvitä mahdollisuutesi tartuntatautipäivärahaan Kelasta ja lue lisää Kelan sivuilta.

Eläkkeet, tapaturmat ja kuntoutus

Maksetaanko eläkkeet normaalisti?

Eläkkeiden myöntäminen ja maksaminen sujuvat normaalisti koronavirustilanteesta huolimatta.

Vaikuttaako koronavirustilanne etuuksien ansiovalvontaan?

Ansioita valvotaan normaaliin tapaan. Jos saat etuutta, johon liittyy ansioraja (esim. työkyvyttömyyseläke tai kuntoutustuki) ja ansiorajasi näyttävät ylittyvän, sinun kannattaa olla yhteydessä Melaan, jotta vältytään hankalilta takaisinperintätilanteilta.

Saat lisää tietoa ansiotulorajastasi esimerkiksi Melan sinulle vuosittain lähettämästä eläkkeensaajan vuosi-infosta tai ottamalla yhteyttä Melaan.

Luopumistuensaajan ansiotulojen määrää koskenut määräaikainen poikkeus päättyi 31.12.2020.

Minun pitäisi toimittaa lääkärinlausunto kuntoutustuen jatkohakemusta varten, mutta koronatilanteen takia en pääse lääkäriin, mitä teen?

Koronan aiheuttaman poikkeustilanteen takia lääkärinaikoja saatetaan nyt siirtää ja perua. Jos olet kuntoutustuella, etkä tilanteesta johtuen saa lääkärinlausuntoa kuntoutusten jatkohakemusta varten, ole yhteydessä Melaan.

Mitä teen, jos ammatillisena kuntoutuksena myönnetyt opintoni keskeytyvät?

Jos Mela maksaa sinulle kuntoutusrahaa tai kuntoutuskorotusta kuntoutuksena myönnetyn opiskelun ajalta ja opintosi keskeytyvät koronatilanteen takia, ota yhteyttä Melaan, jotta voimme arvioida vaikuttaako keskeytyminen korvauksen maksamiseen. Myös valmistumisajankohta saattaa siirtyä joko keskeytymisen, näyttöjen siirtymisen tai oppilaitoksen järjestämisongelmien vuoksi. Siitäkin kannattaa olla yhteyksissä Melaan hyvissä ajoin.

Olen saanut Melasta maksusitoumuksen fysikaaliseen hoitoon. Voinko siirtää sen myöhemmäksi?

Jos olet saanut maksusitoumuksen fysikaaliseen hoitoon, mutta et koronatilanteen vuoksi voi aloittaa tai jatkaa hoitoasi, ole yhteydessä Melaan asian selvittämiseksi.

Korvaako Mela hengityksensuojaimen, jos pelkään altistuvani koronavirukselle?

Mela korvaa ammattitautia sairastavalle ammatillisena kuntoutuksena hengityksen suojaimia sekä suojakäsineitä. Suojaimen tarkoitus on auttaa asiakasta jatkamaan maatalousyrittäjä- tai apurahatyössään suojaamalla hänelle korvatun ammattitaudin altisteelta, kuten esimerkiksi eläimen hilseeltä, jauhopölyltä tai kemikaaliyhdisteiltä, Suojaimia ei myönnetä muiden sairauksien, kuten koronaviruksen, ennaltaehkäisemiseen.

Minulla on jo käytössäni Melan korvaama hengityksensuojain, aiheuttaako koronatilanne muutoksia suojainkorvauksiin?

Jos sairastat ammattitautia ja sinulle on myönnetty kuntoutuksena hengityksensuojain, ei koronaepidemia aiheuta muutoksia saamaasi korvauspäätökseen. Suojaimia ei myönnetä muiden sairauksien, kuten koronaviruksen, ennaltaehkäisemiseen, joten esimerkiksi lisäsuojaimia ei koronatilanteen takia myönnetä.

Apurahansaajan vakuuttaminen

Apurahatyöni keskeytyi koronaviruksen aiheuttamien muutosten takia, mitä tapahtuu vakuutukselleni?

Jos työskentelysi keskeytyy 4 kuukauden jälkeen vähintään neljäksi kuukaudeksi viruksen aiheuttamien muutosten vuoksi, myös vakuutuksesi voidaan keskeyttää. Keskeytyksen edellytyksenä on, että olet saanut myöntäjältä luvan keskeytykseen. Ehdot ovat samat kuin silloin, jos apurahatyösi keskeytyy esimerkiksi muun ansiotyön tai sairauden tai takia. Lue lisää: Muutokset apurahatyössä.

Olen ollut ulkomailla apurahatyössä ja jouduin nyt koronatilanteen takia palaamaan Suomeen, miten minun tulee toimia?

Jos jouduit keskeyttämään tai päättämään apurahatyösi ennenaikaisesti Suomeen palaamisen takia, etkä jatka enää apurahatyötäsi, ota yhteyttä asiakaspalveluumme tilanteesi tarkistamiseksi.

Olen tehnyt apurahatyötä Suomessa ja palasin nyt kotimaahani koronatilanteen takia, miten minun tulee toimia?

Jos teit apurahatyötä Suomessa ja palasit nyt kotimaahasi, ota yhteyttä Melaan ja tarkista, jatkuuko vakuutuksesi edelleen ollessasi kotimaassasi.

Apurahatyöni ulkomailla keskeytyi, mitä teen?

Jos sinulla on Eläketurvakeskuksen myöntämä A1-todistus ja jouduit keskeyttämään apurahatyösi ulkomailla palataksesi Suomeen, sinun tulee ilmoittaa asiasta Eläketurvakeskukselle. Tee paluuilmoitus, jos oleskelusi Suomessa kestää yli 30 päivää tai et enää palaa työskentelemään ulkomaille. Lue lisää Eläketurvakeskuksen ohjeesta.

MYEL-vakuutuksesi pysyy voimassa, jos jatkat työskentelyä Suomessa tai ulkomaantyöskentelysi jatkuessa pysyt edelleen Suomen sosiaaliturvan piirissä. Jos työskentelysi keskeytyy kokonaan tai sinulle tulee kysymyksiä vakuutukseesi liittyen, ole yhteydessä asiakaspalveluumme.

Lomituspalvelut

Voinko perua vuosilomani, jos matkani peruuntui koronan vuoksi?

Koronatilanne aiheuttaa nyt muun muassa lomamatkojen peruuntumisia, jonka myötä myös sovittuja vuosilomia haluttaisiin ymmärrettävästi perua.

Lomituspalvelulaissa todetaan, että jos maatalousyrittäjä ei voi sairauden tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi pitää vuosilomaansa sellaisena aikana, joksi hänelle on varattu lomittaja, vuosiloma voidaan kokonaan tai osittain siirtää pidettäväksi myöhäisempänä ajankohtana. Sairauden lisäksi muita hyväksyttäviä syitä voivat olla esimerkiksi synnytys, tapaturma tai lomittajan sairastuminen. Lomamatkan peruuntuminen ei ole lain tarkoittama hyväksyttävänä syy jo sovitun vuosiloman siirtoon.

On tärkeää, että vuosilomia pidetään ja maatalouslomittajat työllistyvät myös tässä poikkeustilanteessa. Koronatilanteen kehittyessä saatamme joutua tilanteeseen, jossa lomittajaresursseja tarvitaan enenevässä määrin sijaisapulomitusten hoitamiseen. Jos näin käy, vuosilomalomitusten järjestäminen vaikeutuu. Emme myöskään voi taata, että lomat pystytään toteuttamaan myöhempänä ajankohtana, jos lomittajia ei ole riittävästi.

Lue lisää vuosilomalomituksesta

Voinko perua vuosilomani, jos epäilen lomittajan altistuneen koronavirukselle ulkomaanmatkallaan?

Jotta koronavirustartuntoja voitaisiin ehkäistä, on ensisijaisen tärkeää noudattaa viranomaisten antamia toimintaohjeita. Lievienkin hengitystieoireiden ilmetessä maatalouslomittajan tulee jäädä sairauslomalle Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeiden mukaisesti. Toimenpiteitä, joilla viruksen leviäminen pyritään estämään, ovat muun muassa hyvästä hygieniasta ja suojautumisesta huolehtiminen sekä turhien altistustilanteiden välttäminen. Työpaikallaan maatalouslomittajat käyttävät hengityssuojainta eläin- ja rehupölyä vastaan. Lomittajien työmatkoilla, koulutuksissa, työkokouksissa tai muissa työhön liittyvissä tilanteisissa, joissa 1-2 metrin turvaväliä ei voida ylläpitää, suositellaan käytettäväksi kasvomaskia.

On tärkeää, että tilalla työskentelevillä on mahdollisuus pestä kädet vedellä ja saippualla ja kuivata ne kertakäyttöisillä paperipyyhkeillä. Maatalouslomittajia kehotetaan pitämään mukanaan desinfioivaa käsihuuhdetta ja riittävästi sopivia suojakäsineitä.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos on julkaissut liikennevalomallin, josta voit tarkistaa kunkin maan koronatilanteen ja siihen liittyvät matkustusrajoitteet. Ajantasaisen matkustusohjeistuksen löydät Rajavartiolaitoksen nettisivuilta.

Paikallinen terveysviranomainen voi määrätä koronatestiin ja 10 vuorokauden karanteeniin, jos on syytä epäillä, että henkilö on matkallaan altistunut koronatartunnalle.

Voiko viime vuodelta siirtyneitä vuosilomia pitää vielä huhtikuun jälkeen?

Jos viimevuotisia vuosilomapäiviä on hyväksyttävästä syystä siirretty pidettäväksi tämän vuoden puolella, tulee ne pitää 30.4.2022 mennessä. Vuosilomapäivät, joita ei ole pidetty 30.4. mennessä, menetetään. Jos vuosilomia joudutaan esimerkiksi koronatilanteen takia siirtämään tältä vuodelta ensi vuonna pidettäväksi, ne täytyy pitää 30.4.2023 mennessä.

Minulle myönnetty kuntoutus peruuntui, peruuntuuko myös sijaisapuni tuolle ajalle?

Sijaisapu perutaan, jos sijaisavun edellytykset eivät enää täyty. Eli jos esimerkiksi lääkinnällinen kuntoutus tai sinulle suunniteltu leikkaustoimenpide, jonka ajaksi olet saanut sijaisapua, joudutaan perumaan, myös sinulle myönnetty sijaisapulomitus peruuntuu. Voit kuitenkin vaihtaa tuolle ajalle myönnetyn sijaisavun vuosilomaan tai maksulliseen lomitukseen, koska sinulle on jo varattu lomittaja sijaisapuun.

Lue lisää sijaisapulomituksesta.

Jouduin karanteeniin koronaepäilyn takia, voinko saada lomitusta?

Karanteeni on tartuntatautilain mukainen toimenpide, jolla voidaan hillitä tartuntatautien leviämistä. Karanteenilla tarkoitetaan terveen henkilön liikkumisen rajoittamista ja sillä pyritään estämään mahdollisen tartunnan leviäminen muihin henkilöihin. Määräyksen karanteenista tekee kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri.

Karanteenin aikana on mahdollista saada lomituspalveluja vuosilomana tai maksullisena lomituksena. Sijaisapua ei voi saada, jos ei ole työkyvytön.

Jos sinut asetetaan karanteeniin, tulee sinun välittömästi ilmoittaa asiasta paikallisyksikölle. Paikallisyksikön tulee selvittää terveysviranomaiselta, mitä tulee huomioida lomituspalveluiden järjestämisessä, jos tilalla on epäily korona-altistumisesta. Jos maatalouslomittajan kanssa tilalla työskentelee henkilö, joka on altistumisen takia karanteenissa, lomitustyöt tulee järjestää siten, että maatalouslomittaja ja karanteenissa oleva henkilö eivät työskentele samanaikaisesti.

Olen saanut koronavirustartunnan, voinko saada lomitusta sairausajalleni?

Jos sairastut koronavirukseen ja olet työkyvytön, voit saada sijaisapulomitusta. Sinun tulee ilmoittaa välittömästi eristyksestä paikallisyksiköille ja paikallisyksikön tulee selvittää terveysviranomaiselta, mitä tulee huomioida lomituspalveluiden järjestämisessä koronatilanteessa.

On tärkeää, ettei sairastunut maatalousyrittäjä altista kotieläinten hoidosta huolehtivaa maatalouslomittajaa tartunnalle. Maatalousyrittäjän tulee olla poissa tuotantorakennuksesta silloin, kun lomittaja on paikalla. Yrittäjän on varottava levittämästä virusta tuotantotiloihin ja maatalouslomittajan tulee huolehtia omasta suojautumisestaan.

Jos en pysty huolehtimaan tuotantoeläimistä, kun sairastun äkillisesti koronaan, mitä dokumentteja tarvitaan, jotta saan sijaisapua?

Se, mitä dokumentteja tarvitset, riippuu siitä, kuinka paljon olet tänä vuonna jo käyttänyt sijaisapua sairauden tai tapaturman aiheuttaman työkyvyttömyyden johdosta.

 • Jos et vielä tänä vuonna ole käyttänyt lainkaan sijaisapua työkyvyttömyyden vuoksi, sinun täytyy tehdä paikallisyksikölle kirjallinen sijaisapuhakemus ennen sijaisavun aloittamista. Et välttämättä tarvitse ensimmäiseltä 7 päivältä muita dokumentteja.
 • Jos olet jo käyttänyt 7 päivää, mutta et vielä 20 päivää sijaisapua työkyvyttömyyden vuoksi, tarvitset lääkärin, sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan todistuksen työkyvyttömyydestäsi. Huomaa, että tartuntatautilääkärin/muun lääkärin päätös karanteenista tai eristyksestä ei riitä. Myöskään sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan todistus luotettavasti todetusta koronavirustartunnasta ja suosituksesta olla pois työstä tartunnan leviämisriskin takia ei yksin riitä, jos sinua ei siinä ei ole todettu työkyvyttömäksi koronan vuoksi.
 • Jos olet tänä vuonna saanut jo 20 päivää sijaisapua työkyvyttömyyden vuoksi, tarvitset myönteisen päätöksen Kelan sairauspäivärahasta. Huomaa, että tartuntatautipäivärahapäätös ei riitä. Sen sijaan Kelan myönteinen päivärahapäätös, jossa todetaan, että korvausta ei kuitenkaan makseta, koska saat jo tartuntatautipäivärahaa, riittää sijaisapuoikeuden saamiseen. Sinun tulisi tehdä Kelalle erilliset hakemukset tartuntatautipäivärahasta ja sairauspäivärahasta.
Voinko saada sijaisapua, jos saan tartuntatautipäivärahaa tai minut määrätään eristykseen?

Tartuntatautipäiväraha tai karanteeni- tai eristysmääräys eivät yksinään oikeuta sijaisapuun. Tartuntatautipäivärahaa voit saada, jos tartuntataudeista vastaava lääkäri on määrännyt sinut olemaan poissa työstä, eristettäväksi tai karanteeniin. Saadaksesi sijaisapua sinun on oltava työkyvytön sairauden tai tapaturman johdosta.

Jos olet työkyvytön esimerkiksi sairastuttuasi koronatautiin, voit saada sijaisapua enintään 7 päivää kalenterivuodessa oman ilmoituksesi perusteella. Jos olet jo käyttänyt 7 sairaussijaisapupäivää vuoden aikana, sinulla pitää olla todistus työkyvyttömyydestäsi. Todistuksen voi kirjoittaa lääkäri, terveydenhoitaja tai sairaanhoitaja.

Jos sairaus pitkittyy siten, että olet jo käyttänyt 20 sijaisapupäivää saman vuoden aikana, sinun pitää hakea Kelan päivärahaa saadaksesi lisää sijaisapua. Kela tarvitsee lääkärintodistuksen työkyvyttömyydestäsi voidakseen antaa myönteisen päivärahapäätöksen.

Kelasta saadun tiedon mukaan voit hakea samalle ajalle sekä tartuntatautipäivärahaa että sairauspäivärahaa. Maatalousyrittäjälle tartuntatautipäiväraha on etuuden alkamishetkellä voimassa olevan MYEL-työtulon kolmassadasosa, eli se saattaa olla sinulle edullisempi kuin sairauspäiväraha. Saadaksesi sijaisapua yli 20 päivää, tarvitset kuitenkin Kelalta sairauspäivärahapäätöksen. Halutessasi voit ilmoittaa Kelaan, että otat sairauspäivärahan sijaan maksuun tartuntatautipäivärahan. Tällöin Kela ei maksa sinulle sairauspäivärahaa, mutta saat myönteisen sairauspäivärahapäätöksen, jonka perusteella sijaisapu voidaan myöntää.

Saako mahdollisten ylimääräisten kertausharjoitusten ajaksi sijaisapua?

Armeijassa varaudutaan mahdollisuuteen kutsua reserviläiset ylimääräisiin kertausharjoituksiin. Suomen turvallisuusympäristössä ilmenevän välttämättömän tarpeen sitä edellyttäessä voidaan reserviin kuuluvia asevelvollisia määrätä ylimääräiseen kertausharjoitukseen. Määräys kertausharjoitukseen annetaan kunkin asevelvollisen osalta enintään 30 päiväksi kerrallaan. Jos Suomen puolustusvoimat päätyisivät kutsumaan reserviläisiä apuun, voi reserviläinen saada ”käskyn kertausharjoitukseen välittömästi”.

Kun kyseessä on asevelvollisuuslain mukainen kertausharjoitus, siihen osallistumisen ajaksi on oikeus saada sijaisapua.

Korona ja poronhoitajan sijaisapu

Kunnan tartuntatautilääkärin tai muun lääkärin antama karanteeni- tai eristyspäätös ei yksinään oikeuta poronhoitajan sijaisapuun. Kiireisiin vedoten lääkärit ovat joissakin tapauksissa jättäneet kirjoittamatta arvion työkyvyttömyydestä. Sijaispapua ei korvata, jos sinulle ei ole todistusta työkyvyttömyydestä ja olet jo käyttänyt 7 kalenterivuosikohtaista sijaisapupäivääsi. Jos et koronataudin oireiden vuoksi kykene tekemään töitäsi ja tarvitset sijaisapua, pyydä lääkäriä, työterveyshoitajaa tai sairaanhoitajaa kirjoittamaan todistus koronataudin aiheuttamasta työkyvyttömyydestä sijaisavun ajalle.

Lue poronhoitajan sijaisavusta.

Pitääkö Virosta tulevan maatalouslomittajan jäädä karanteeniin?

Tarkista ajantasaiset maakohtaiset tiedot aina Rajavartiolaitoksen nettisivuilta.

Hengitystieoireiden ilmentyessä jokaisen lomittajan tulee edelleen ottaa välittömästi yhteys työterveyshuoltoon.

Miten minun kannattaa varautua maatilallani, jotta lomitus toimisi mahdollisimman hyvin koronaviruksen levitessä?
 • Pidä hyvää huolta itsestäsi ja terveydestäsi, jotta selviät mahdollisesta taudista hyvin.
 • Käytä lomituspalveluja nyt ja tasaisesti ympäri vuoden kerätäkseni voimia. Käytä lomituspalveluja nyt myös siksi, että lomittajat työllistyisivät ja lomittajia olisi riittävästi töissä pandemian mahdollisesti iskiessä samanaikaisesti sekä maatiloille että lomittajiin.
 • Lomituksen aikana pidä aina turvaetäisyys lomittajaan. Jos joku tilallasi on sairas tai karanteenissa, kiinnitä erityistä huomiota kontaktin välttämäiseen mm. työjärjestelyjä tekemällä.
 • Tarkista, että kirjalliset ohjeet, mukaan lukien tärkeät puhelinnumerot, ovat ajan tasalla ja helposti löydettävissä tuotantotiloista.
 • Olethan tehnyt yksilöidyn valtakirjan toiselle henkilölle sijaisavun hakemista varten siltä varalta, että et itse sitä pysty tekemään. Voit käyttää esimerkiksi nettisivultamme löytyvää valtakirjapohjaa: Valtakirja sijaisavun hakemiseen
 • Tarkista, että tilasi työolosuhteet, koneet ja laitteet täyttävät työturvallisuudelle asetetut vaatimukset. Paikallisyksikkö ei voi järjestää lomitusta, jos lomittajan työturvallisuus on vaarassa.
 • Tarkista, että kaikki työvälineet ovat kunnossa ja niitä ja muita kulutustarvikkeita on riittävästi mahdollista äkillistä lomitusta varten.
 • Varaa tuotantotiloihin mahdollisuus käsien pesuun saippualla ja lämpimällä vedellä.
 • Varmista paikallisyksiköstä, että siellä on käytössä ajantasaiset tiedot sinusta itsestäsi ja maatalousyrityksestäsi.
 • Perehdytä tilallesi riittävästi lomittajia. Vakiolomittajasi ei välttämättä ole käytettävissä pandemian osuessa tilallesi.
 • Jos sinulla ei vielä ole varahenkilöä, järjestä itsellesi varahenkilö, joka huolehtii yrityksesi asioista ollessasi itse kykenemätön sitä tekemään. Ilmoita varahenkilön tiedot myös paikallisyksikköön.
 • Kartoita kaikki mahdolliset verkostosi ja henkilöt, jotka voisivat tulla apuun hätätilanteessa ja perehdytä heidät. Maatalouslomittajat voivat hoitaa vain välttämättömiä päivittäisiä kotieläintenhoitotöitäsi.
 • Jos sairastut, ole yhteydessä lääkäriin, sairaanhoitajaan tai terveydenhoitajaan puhelimitse tai nettisovelluksen kautta ohjeiden ja työkyvyttömyystodistuksen saamiseksi. Tällä tavoin hankittu työkyvyttömyystodistus riittää, kun haet sijaisapua.
 • Tee kirjallinen sijaisapuhakemus Lomitusnetissä tai muulla paikallisyksikkösi tarjoamalla menetelmällä heti ensimmäisten oireiden ilmaantuessa. Sijaisapuhakemuksen pitää olla perillä paikallisyksikössä ennen kuin lomittaja aloittaa työt – myös siinä tapauksessa, että käytät itse järjestettyjä lomituspalveluja.
 • Jos koronaepidemia on vaikeuttanut merkittävästi lomitusten järjestämistä paikallisyksikössä, eikä paikallisyksikkö pysty järjestämään lomittajaa, voit pyytää paikallisyksiköstä siirtoa itse järjestettyyn lomitukseen. Tässä poikkeustilanteessa siirtopyynnön voi tehdä myös kesken vuoden.
Onko hengitystieoireisen lomittajan tai yrittäjän syytä hakeutua koronatestiin?

Lomittajan ei pidä mennä oireisena töihin, vaan hänen tulee ottaa välittömästi yhteys työterveyshuoltoon.

Jokaisen, jolla on koronavirukseen sopivia oireita, on syytä olla yhteydessä terveydenhuoltoon ja hakeutua tarvittaessa laboratoriotesteihin. Ennen testiin menoa ja testitulosta odottaessa on erityisen tärkeää noudattaa varovaisuutta ja hygieniaohjeita ja siten suojata muita ihmisiä mahdolliselta altistumiselta. (Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 13.8.2020, 182/2020)

Voiko turkistilan lomittaja joutua karanteeniin hoidettuaan sairasta turkiseläintä?

FIFUR on tiedottanut turkistuotantoa harjoittaville tiloille, että minkki on osoittautunut alttiiksi COVID-19:lle.

Vaikka pidetään epätodennäköisenä, että tartunnan saaneet eläimet voivat välittää covid-19-viruksen ihmisille, FIFUR ohjeistaa, että Ihmiset, jotka ovat olleet kosketuksissa covid-19-tartunnan saaneiden minkkien kanssa, pysyvät eristettyinä muista ihmisistä 14 vuorokautta sen jälkeen, kun eläimissä ei enää ole covid-19-oireita. Karanteenissa oleva henkilö ei saa hoitaa eläimiä!

Lisätietoja saat FIFUR:sta ja kunnan eläinlääkäriltä.

Vakuutusmaksulaskut

Voinko saada maksuaikaa vakuutusmaksulaskuuni?

Jos tarvitset lisäaikaa vakuutusmaksujen hoitamiseen, voit sopia uudesta maksuaikataulusta kätevästi sähköisessä asiointipalvelussamme. Voit keskustella vakuutusmaksusi maksuajan pidentämisestä myös soittamalla vakuutusmaksulaskutukseemme puh. 029 435 2690 tai lähettämällä sähköpostia vakuutusmaksut(at)mela.fi. On tärkeää, että olet yhteydessä jo ennen kuin laskusi erääntyy.

Maksuaikaa ei voida myöntää laskuille, jotka koskevat vapaaehtoisen työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen tai vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen maksuja.

Laskullesi alkaa kertyä viivästyskorkoa laskun alkuperäisen eräpäivän jälkeen. Viivästyskorkoa kertyy, kunnes lasku on kokonaisuudessaan maksettu. 1.1.2023 alkaen viivästyskorko on 10,5 prosenttia. Muita lisäkuluja ei maksuajan pidentämisestä aiheudu.

Lue lisää vakuutusmaksuista

Välitä viljelijästä -projekti

Välitä viljelijästä projektin toiminta koronaepidemian aikana

Projektityöntekijämme auttavat entiseen tapaan haasteellisessa elämäntilanteessa olevia maatalousyrittäjiä. Koronapandemian aikana teemme tilakäyntejä noudattaen koronaan liittyviä turvallisuus- ja hygieniaohjeistuksia. Ennen tilakäyntiä tarkistamme, että maatalousyrittäjällä läheisineen ei ole flunssankaltaisia oireita, emmekä itsekään tule tilalle oireisena. Toivomme myös, että maatalousyrittäjä ilmoittaa projektityöntekijälle mahdollisista flunssankaltaisista oireista perheessä ennen tilakäyntiä. Tällöin tapaaminen voidaan siirtää tai muuttaa etäyhteydellä toteutettavaksi. Voimme vähentää lähikontakteja pitämällä yhteyttä asiakkaisiin myös puhelimitse, suojatulla sähköpostilla tai Teamsin välityksellä. Tarjoamme koronapandemiasta huolimatta kokonaisvaltaista apua, joten ole rohkeasti yhteydessä. Katso projektityöntekijöiden yhteystiedot: mela.fi/projekti

Onko minun mahdollista hakea ostopalvelusitoumusta?

Ostopalvelusitoumuksia myönnetään myös koronapandemian aikana. Hakemus täytetään yhdessä projekti-/hanketyöntekijän kanssa joko tilakäynnillä tai etäyhteyden avulla. Avun piiriin on siis mahdollista päästä myös ilman fyysistä tapaamista.

Sitoumusta haetaan edelleen projekti-/hanketyöntekijän kautta, joka kartoittaa tilanteen puhelimitse ja hakemuslomakkeen täyttö voidaan hoitaa sähköisesti tai kirjeitse. Uusiin sitoumuksiin myönnämme poikkeuksellisesti puolen vuoden käyttöajan, jotta kaikki ehtivät ostaa palvelun sitoumuksen voimassaoloaikana. Ennen sitoumuksen hakemista kannattaa kuitenkin varmistaa, että palveluntuottaja pystyy tarjoamaan palvelua koronatilanteesta huolimatta. Osa palveluntuottajista suosii nyt etätapaamisia.

Jos joudut perumaan tapaamisen palveluntuottajan kanssa, muistathan peruuttaa ajanvarauksesi hyvissä ajoin. Ostopalvelusitoumus ei kata peruuttamattomia ajanvarauksia.

En voi käyttää saamaani ostopalvelusitoumusta ja sen käyttöaika on menossa umpeen. Mitä teen?

Ostopalvelusitoumus tulee pääsääntöisesti käyttää sitoumukseen merkittynä voimassaoloaikana. Jos et voi käyttää saamaasi sitoumusta määräaikana, voit hakea siihen jatkoaikaa.  Kun tiedät, milloin voit taas käyttää sitoumusta ja kuinka pitkän jatkoajan tarvitset, soita numeroon 029 4352273 tai lähetä meille suojattua sähköpostia. Valitse sähköpostin vastaanottajaksi Välitä viljelijästä.

Jos voit käyttää sinulle myönnettyä palvelua normaalisti, mutta saamasi sitoumuksen käyttöaika on päättymässä, hae jatkoaikaa ennen kuin vanha sitoumus päättyy.

Työturvallisuusneuvojan ohjeet varautumiseen maatilalla

Panosta terveyteen
 • Pidä hyvää huolta terveydestäsi, jotta selviät mahdollisesta sairaudesta hyvin.
 • Minimoi fyysiset ihmiskontaktit, niin minimoit sairastumisriskiä.
 • Jos tilalla työskentelee muita kuin perheenjäseniä, kommunikoi puhelimen ja sähköpostin välityksellä.
 • Jaa työtehtävät niin, että voidaan välttää lähikontaktit, vaikka oireita ei olisikaan (etäisyys yli 2 m).
 • Pyri siihen, että jokaisella tilan työntekijällä olisi omat nimikkokoneet, työvälineet ja tehtävät. Voit tehdä esimerkiksi värikoodeja muistuttamaan kunkin henkilön nimikkotyövälineestä.
 • Jatka omien töiden tekoa maatilalla, vältä käyntiä taajamissa tai yleisötilaisuuksissa.
 • Huolehdi käsi-, aivastus- ja yskimishygieniasta mahdollisimman tarkasti.
Ennakoi hankinnoissa
 • Käy läpi vuosikellon kautta järjestelmällisesti, mitä on tulossa ja mitä hankintoja tarvitaan. Suosi nettikauppaa.
 • Kasvata puskureita tavaran toimittajien suuntaan. Aikaista tulevat hankinnat. Pidä normaalia isommat varastot esim. ostorehujen, lannoitteiden, kulutus- ja varaosien osalta.
 • Kirjaa ylös työkoneiden kannalta kriittiset kohdat ja varmista niiden toimivuus hyvissä ajoin ennen sesonkia. Koronavirus voi hidastuttaa varaosien saantia.
Minimoi henkilöriskit, turvaa tilan toiminta sairaustapauksissa
 • Tee tai päivitä tilan riskikartoitus, nosta esiin henkilöriskeihin liittyvät kriittiset tekijät. Varsin tärkeä riskikartoituksen aihe on varahenkilöjärjestelmä; onko reservissä riittävästi ihmisiä, jotka osaavat tehdä tilan työt? Perehdytä myös tilan muita henkilöitä tilan töihin, jotta riittävä tietotaito säilyy mahdollisten sairastumisten varalta.
 • Dokumentoi tilan tehtävät niin, että kaikki varahenkilöt ja perheenjäsenet tietävät, mistä ohjeet löytyvät. Tee selvät ohjeet, mielellään kuvallisina. Varmista, ettei töiden tekeminen jää salasanoista kiinni eli huolehdi, että tilan työt eivät jää tekemättä salasanojen vuoksi. Älä kuitenkaan jaa pankkitunnuksiasi.
 • Perehdytä varahenkilöt ja lomittajat huolella. Muista, että lomittaja ei tee kasvinviljelytöitä.
 • Käy läpi laajalla kokoonpanolla, mukaanlukien aikuiset perheenjäsenet ja varahenkilöt, tulevan kasvukaudet suunnitelmat.
 • Tallenna yhdessä varahenkilöiden kanssa tärkeät numerot puhelimen muistiin. Vie tärkeät ohjeet yhteiselle ilmoitustaululle. Ilmoitustaululle voit merkitä myös poikkeustilanteista (esim. antibioottimaito).
 • Tee yksilöity valtakirja varahenkilölle, jotta hän voi poikkeustilanteessa myös hoitaa tilan toimistotyöt (laskut, palkat, verot ym.). Kysy neuvoja omasta pankista.
Huolehdi työturvallisuudesta
 • Panosta tilan työturvallisuuteen, turvallisiin työmenetelmiin ergonomiaan. Muista lepo ja liikunta.
 • Huolla laitteet hyvissä ajoin, tarkasta niiden toimivuus.
 • Laita työt tärkeysjärjestykseen, mitkä työt ovat pakko saada tehtyä aikataulussa ja mikä voidaan tarvittaessa siirtää.
 • Tarkista, että tilasi työolosuhteet, koneet ja laitteet ovat työturvallisia käyttää.
 • Osallistu Melan Nolla tapaturmaa maataloudessa kampanjaan ja Turvallinen maatila-kilpailuun.
 • Jos sairastut, ole yhteydessä terveyskeskukseen puhelimitse tai nettisovelluksen kautta. Asiantuntija arvioi jatkohoidon tarpeen.
 • Huolehdi lasten turvallisuudesta; lapsille sattuu tapaturmia eniten touko-syyskuussa. Sovi lasten kanssa yhteiset pelisäännöt, missä heillä on lupa liikkua ja missä ei. Järjestä lapsille turvallinen leikkipaikka.

Melan järjestämät tapahtumat

Koronaviruksen vaikutukset tapahtumiin

Järjestämme tapahtumia turvallisuusperiaatteella. Noudatamme tapahtumissamme koronaan liittyviä turvallisuus- ja hygieniaohjeistuksia. Tarjolla on käsidesiä sekä kertakäyttöisiä kasvomaskeja ja osallistujamäärä on rajattu. Tapahtumat järjestetään myös tavallista suuremmissa tiloissa, jolloin turvavälejä on helpompi noudattaa.

Maatalousyrittäjän hyvinvoinnin ABC -pienryhmäkoulutuksia järjestetään alueellinen koronatilanne huomioiden. Muutokset ovat mahdollisia ja niistä ilmoitetaan kunkin koulutuksen kohdalla erikseen.

Maatalousyrittäjien hyvinvointipäiviä järjestämme koronatilanteen niin salliessa. Suuremmissakin tilaisuuksissa osallistujamäärä on rajattu ja noudatamme viranomaisohjeita.

Haluamme tarjota mahdollisuuden huolehtia omasta hyvinvoinnista myös etänä. Järjestämme hyvinvointiaiheisia verkkoluentoja, joihin osallistuminen on mahdollista turvallisesti etäyhteydellä.

Tieto tulevista tapahtumista ja ilmoittautumiset löytyvät tapahtumakalenteristamme.

Ilmoittautumiset tapahtumiin ovat sitovia, mutta voit perua osallistumisen myös viime hetkellä, jos sairastut äkillisesti tai olet altistunut koronavirukselle. Lue alta ohjeet osallistujalle. Pidetään yhdessä huolta toisistamme!

Siirrämme tapahtumia tilanteen niin vaatiessa ja tiedotamme muutoksista kunkin tapahtuman kohdalla erikseen. Seuraathan tapahtuman tietoja.

Ohjeita osallistujille
 • Tule tilaisuuteen vain terveenä.   
 • Noudata viranomaisten antamia karanteeniohjeistuksia, jos olet oleskellut ulkomailla tai altistunut koronavirukselle.   
 • Pidä turvaväleistä huolta ja vältä kättelemistä, tervehditään sen sijaan muilla tavoin.  
 • Yski tai aivasta hihaan tai nenäliinaan. Voit käyttää tarjolla olevia kasvomaskeja.  
 • Pese kätesi huolellisesti ja käytä käsidesiä.   
Välitä viljelijästä -verkoston tapaamiset

Välitä viljelijästä -verkoston sidosryhmien Välitä viljelijästä -treffejä järjestetään aikataulun mukaisesti. Tilaisuudet pidetään alueellisen koronatilanteen mukaan joko etänä Teamsin välityksellä tai koronaturvallisesti kokoontuen. Kokoontuessa noudatamme koronaan liittyviä hygieniaohjeistuksia. Lue yltä ohjeet osallistujille.

Tiedotamme mahdollisista muutoksista kunkin tilaisuuden kohdalla erikseen. Lisätietoa Välitä viljelijästä -treffeistä oman alueen projekti-/hanketyöntekijältä tai verkostokoordinaattorilta.

Lisätietoa:

Melan uutiset

Hyödyllisiä linkkejä

Ota yhteyttä

Soita asiakaspalveluumme 029 435 2650

Lähetä suojattua sähköpostia

Hae Mela-asiamiestä

Välitä viljelijästä -yhteystiedot

Anna palautetta

Jätä yhteydenottopyyntö