Välitä viljelijästä -verkosto

Mela rakentaa Välitä viljelijästä -verkoston tehostamaan maatalousyrittäjien työssä jaksamista tukevaa toimintaa. Yhteistyösopimuksiin perustuvalla toimintatavalla vahvistetaan tukiverkoston työskentelyä ja vakiinnutetaan Melan varhaisen välittämisen toiminta pysyväksi osaksi maatalousyrittäjien työhyvinvointityötä.

Verkostoon voivat liittyä kaikki maatalousyrittäjien kanssa yhteistyötä tekevät tahot, kuten esimerkiksi lomitus, neuvojat, tarkastajat, eläinlääkärit ja yritykset. Sopimuksella he sitoutuvat työssään edistämään varhaisen välittämisen mallin mukaista toimintaa ja saavat siihen koulutusta.

Tavoitteena on, että jokainen joka työssään kohtaa maatalousyrittäjän rohkenisi tarvittaessa ottaa puheeksi asiakkaan jaksamista tai tilan toimintaa uhkaavat asiat, mikäli sellaisia havaitsee ja ohjasi avun piiriin. Toiminta perustuu ehdottoman luottamukselliseen kohtaamiseen. Avun piiriin hakeutuminen tapahtuu aina yhteisymmärryksessä ja vain viljelijän omalla suostumuksella.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Päivitetty 13.12.2018