Uutisarkisto

2017

Apua saaneita maatalousyrittäjiä jo yli tuhat, 5.9.2017

Mela on myöntänyt tähän mennessä 470 ostopalvelusitoumusta. Lähes puolet sitoumuksista on myönnetty henkisen jaksamisen tukemiseen ja puolet talousneuvontaan. Juridiseen neuvontaan sitoumuksia on myönnetty reilut 20. Usein jo ulkopuolisen kanssa käyty luottamuksellinen keskustelu on auttanut jäsentämään ajatuksia uudelleen.

Vuoden 2018 talousarvioesityksessä esitetään lisäpanostusta maatalousyrittäjien ahdingon helpottamiseksi, 1.9.2017

Maatalousyrittäjien jaksamiseen panostetaan talousarvioesityksen perusteella miljoona euroa lisää Välitä viljelijästä -projektin kautta. 

Hallitus esittää lisämäärärahaa Melan Välitä viljelijästä -projektille, 19.5.2017

Viime vuodet ovat olleet maatalousyrittäjille erityisen raskaita. Hallitus osoitti vuoden vaihteen kriisipaketissa Melalle määrärahan maatalousyrittäjien jaksamisen tukemiseen. Hallitus esittää lisäbudjetissa tarpeelliseksi ja tulokselliseksi osoittautuneelle projektille lisärahoitusta miljoona euroa.

Ei jätetä ketään yksin, Välitä viljelijästä -projektilla tukea maatalousyrittäjille, 5.4.2017

Melan asiakkaat olivat päättyneen toimintavuoden aikana poikkeuksellisen tiukoilla. Maatalouden kriisipaketissa nähtiin tärkeäksi panostaa taloudellisen tuen lisäksi myös maatalousyrittäjien jaksamiseen.

100 kertaa asiantuntija-apua maatalousyrittäjille, 21.2.2017

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melan Välitä viljelijästä -projekti käynnistyi vuoden alusta. Projektin tavoitteena on auttaa vaikeuksissa olevia viljelijöitä. Puolentoista kuukauden aikana yli sata maatalousyrittäjää on saanut maksutonta keskusteluapua jaksamiseen, hyvinvointiin ja talouteen liittyvissä haasteissa joko Välitä viljelijästä -projektin tai maakunnallisten hyvinvointihankkeiden työntekijältä.

Melan maatalousyrittäjiä tukeva Välitä viljelijästä -projekti etenee, 11.1.2017

Melan apu kohdentuu sekä välittömästi maatalousyrittäjien jaksamiseen vaikuttaviin tukitoimiin että pitkävaikutteiseen ennaltaehkäisevään hyvinvointityöhön.

2016

Melalta apua vaikeuksiin joutuneille maatalousyrittäjille, 30.12.2016

Maatalousyrityksen tärkein voimavara on maatalousyrittäjä itse. Joskus henkiset voimavarat tai taloudelliset resurssit joutuvat kuitenkin koetukselle ja apu on tarpeen.

Päivitetty 07.11.2017