Materiaalia

Tietoa ja tapahtumia 

Mela tarjoaa tietoa työhyvinvoinnista ja työturvallisuudesta sekä maatalousyrittäjille suunnattuja työhyvinvointitapahtumia. 

Viljelijän voimavaratesti

Viljelijän voimavaratesti auttaa tunnistamaan asioita, jotka tuovat elämääsi voimavaroja ja asioita, jotka niitä vievät. Halutessasi voit jättää testin kautta yhteystietosi oman maakuntasi projekti- tai hanketyöntekijälle. Voimavaratesti on kaikkien maatalousyrittäjien käytettävissä osoitteessa voimavaratesti.fi.

Työhyvinvoinnista muualla

Tutustu itsetuntemuksen parantamiseen ja stressinhallintaan liittyviin työkaluihin.


Välitä viljelijästä -videot

Viljelijöiden jaksaminen ja henkinen hyvinvointi on ollut viime vuosina paljon esillä. Fyysistä kuormitusta enemmän viljelijöitä kuormittavat muun muassa jaksamisongelmat, taloudelliset huolet ja psyykkinen stressi.

Videot on tuottanut Psykologipalvelu Poiju 

  • Jaksaminen

  • Muutos

  • Avun hakeminenTurvallinen maatila -videot

  • Jaksamisen rajat

Maatalousyrittäjiä kuormittavat eniten byrokratia, työn sitovuus, taloudelliset huolet ja epävarmuus. Isot investoinnit, erikoistuminen sekä erilaiset paperityöt ja tarkastukset ovat lisänneet työmäärää. Myös ihmissuhteisiin voi liittyä ongelmia.

  • Paloturvallinen navetta

Suurin omaisuusriski maatilalla on tulipalo. Videolla navettapalon kokenut yrittäjäpariskunta kertoo kokemuksestaan ja uuden tuotantorakennuksen paloturvallisuudesta.

  • Tapaturmat

Pääosa maatalousyrittäjien työtapaturmista sattuu päivittäisissä karjanhoitotöissä. Suhteellisesti vaarallisimmat työt ovat rakennustyöt, metsätyöt sekä erilaisten koneiden ja laitteiden asennus- ja korjaustyöt.

  • Maatalousyrittäjä – tilan tärkein voimavara

Hyvinvoivan ja tuottavan maatilayrityksen takana on hyvinvoiva yrittäjä, jonka työkyky sekä fyysinen ja henkinen terveys ovat kunnossa.

  • Tiedostaminen ja ennakointi palontorjunnassa

Suurpaloriski on maatiloilla huomattavan suuri. Vaikka tilat ovat viime vuosina lukumäärällisesti vähentyneet, on tuotantoeläintilojen yksikkökoko kasvanut. Päivitetty 21.09.2018