Materiaalia

Tietoa ja tapahtumia 

Mela tarjoaa tietoa työhyvinvoinnista ja työturvallisuudesta sekä maatalousyrittäjille suunnattuja työhyvinvointitapahtumia. 

Työhyvinvoinnista muualla

Tutustu itsetuntemuksen parantamiseen ja stressinhallintaan liittyviin työkaluihin.

Turvallinen maatila -videot

  • Jaksamisen rajat

Maatalousyrittäjiä kuormittavat eniten byrokratia, työn sitovuus, taloudelliset huolet ja epävarmuus. Isot investoinnit, erikoistuminen sekä erilaiset paperityöt ja tarkastukset ovat lisänneet työmäärää. Myös ihmissuhteisiin voi liittyä ongelmia.

  • Paloturvallinen navetta

Suurin omaisuusriski maatilalla on tulipalo. Videolla navettapalon kokenut yrittäjäpariskunta kertoo kokemuksestaan ja uuden tuotantorakennuksen paloturvallisuudesta.

  • Tapaturmat

Pääosa maatalousyrittäjien työtapaturmista sattuu päivittäisissä karjanhoitotöissä. Suhteellisesti vaarallisimmat työt ovat rakennustyöt, metsätyöt sekä erilaisten koneiden ja laitteiden asennus- ja korjaustyöt.

  • Maatalousyrittäjä – tilan tärkein voimavara

Hyvinvoivan ja tuottavan maatilayrityksen takana on hyvinvoiva yrittäjä, jonka työkyky sekä fyysinen ja henkinen terveys ovat kunnossa.

  • Tiedostaminen ja ennakointi palontorjunnassa

Suurpaloriski on maatiloilla huomattavan suuri. Vaikka tilat ovat viime vuosina lukumäärällisesti vähentyneet, on tuotantoeläintilojen yksikkökoko kasvanut. Päivitetty 01.12.2017