Välitä viljelijästä

Maatalousyrityksesi tärkein voimavara olet sinä itse, maatalousyrittäjä. Joskus henkiset voimavarasi tai taloudelliset resurssisi saattavat kuitenkin joutua koetukselle ja apu olisi tarpeen. Viime satokausien huonojen sääolosuhteiden johdosta tilanteesi voi olla vaikeutunut entisestään. Voit jopa kokea, ettei sinulla ole toivoa, eikä kukaan voi auttaa.

Et kuitenkaan ole ongelmiesi kanssa yksin.  Mela tarjoaa hankalassa tilanteessa oleville maatalousyrittäjille apua Välitä viljelijästä -projektin kautta.  Melan apu kohdentuu sekä välittömästi jaksamiseen vaikuttaviin tukitoimiin, että pitkävaikutteiseen ennaltaehkäisevään hyvinvointityöhön. Alueilla, joissa ei ole Välitä viljelijästä -projektityöntekijää, apua saa maakunnallisten hyvinvointihankkeiden kautta (katso yhteystiedot).

Välitä viljelijästä -projektissa ja maakunnallisissa hankkeissa maatalousyrittäjän tilannetta tarkastellaan kokonaisvaltaisesti. Projektin kautta on etsitty apua erilaisisiin työhyvinvointiin vaikuttaviin haasteisiin: parisuhdeongelmiin, perheen tai sukupolvien välisiin ristiriitoihin, univaikeuksiin, ahdistuneisuuteen, masennukseen, ylirasittuneisuuteen sekä erilaisiin talousvaikeuksiin, jotka ahdistavat, uuvuttavat, stressaavat ja aiheuttavat pelkotiloja. Esiin on noussut syyllisyyden tunnetta, työuupumista, itsetuhoisuutta, luopumisen tuskaa, voimavarojen vähyyttä sekä vaikeita tuki-, vero- ym. hallinnollisten asioiden ongelmatilanteita. Joskus haasteet ovat päässeet kasaantumaan ja yrittäjällä voi olla samanaikaisesti useita ongelmia.

Välitä viljelijästä -projektin kautta apua on saatavilla vuoden 2020 loppuun asti.Mitä apua projektin kautta sinun on mahdollista saada?

  • Projektin (ja hankkeiden) tärkeimmäksi avuksi maatalousyrittäjälle on osoittautunut projektityöntekijöiden ja yrittäjien aito kohtaaminen viljelijälle tutussa ympäristössä, omalla maatilalla.  Tapaamisissa keskustellaan yrittäjän ongelmista, kuunnella yrittäjän huolia ja lähdetään yhdessä etsimään valoa tunnelinpäähän eli kartoittamaan erilaisia vaihtoehtoja tilanteen ratkaisemiseksi. Kaikki keskustelut ovat maksuttomia ja ehdottoman luottamuksellisia. (Alueellisten projekti- ja hanketyöntekijöiden yhteystiedot).
  • Haasteellisessa tilanteessa oleva maatalousyrittäjä voi hakea Melasta enintään 500 euron suuruista ostopalvelusitoumusta, jonka avulla yrittäjä voidaan ohjata asiantuntija-avun piiriin.  Lue lisää ostopalvelusitoumuksesta.
  • Projektin myötä myös varhaisen välittämisen toimintatapaa tehostetaan siten, että maatiloilla vierailevat henkilöt rohkenevat ottaa yrittäjän kanssa puheeksi myös työssä jaksamisen ja henkiseen kuormitukseen liittyvä asiat. Tärkeää on saada kaikki voimavarat ja verkostot yhdessä maatalousyrittäjien tueksi.
  • Vuonna 2019 projekti järjestää edelleen Maatalousyrittäjien hyvinvoinnin ABC -koulutusta eri puolilla Suomea. Kaksipäiväisen koulutuksen aikana käydään läpi omaan hyvinvointiin vaikuttavia asioita. Hyvinvoinnin ABC -koulutuksesta saat lisätietoa sähköpostitse tyhy[at]mela.fi.

 

Päivitetty 11.03.2019