Työturvallisuusapurahan haku

Melan työturvallisuusapurahat ovat haettavissa vuosittain. Apurahaa haetaan Melan lomakkeella. Hakemukset osoitetaan ja lähetetään Maatalousyrittäjien eläkelaitokselle vuosittain syyskuun loppuun mennessä.

Hankkeen tulosten välittäminen kohderyhmien käyttöön on tärkeä osa hanketta. Tiedotussuunnitelma on hyvä sisällyttää jo hakemukseen

Valmistuneet hankkeet esitellään Melan työturvallisuusapurahat -julkaisussa. Jokaisesta tutkimushankkeesta laaditaan yhteenveto, joka sisältää keskeistä tietoa saavutetuista tuloksista.

Päivitetty 31.01.2013