Melan työturvallisuusvarat

Melan työturvallisuusvarat kertyvät maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksesta, jonka kokonaiskustannuksista 1,75 % käytetään MYEL-vakuutettujen työturvallisuustyöhön.

Melan työturvallisuusvaroja käytetään maatalousyrittäjien ja apurahansaajien työturvallisuuden parantamiseen. Melan työhyvinvointi-tiimi tekee ohjaus- ja neuvontatyötä. Ohjaus ja neuvonta toteutetaan lähinnä esitteiden ja muun tiedotusmateriaalin avulla.

Mela valmistaa työturvallisuusmateriaalia sekä kouluttaa asiakkaitaan sekä työturvallisuuden sidosryhmiä.

Mela toimii myös muualla tapahtuvan maatalousyrittäjien ja apurahansaajien työturvallisuustyön rahoittajana. Mela tukee apurahoin alan tutkimusta, koulutusta ja tiedottamista.

Päivitetty 19.09.2018