Melan työturvallisuusvarat

Melan työturvallisuusvarat kertyvät maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuksesta. 1,75% tapaturmavakuutuksen kokonaiskustannuksista käytetään maatalousyrittäjien, kalastajien ja poronhoitajien työturvallisuustyöhön.

Melan työturvallisuusvaroja käytetään maatalousyrittäjien työturvallisuuden parantamiseen. Melan hyvinvointipalvelut-tiimi tekee ohjaus- ja neuvontatyötä. Ohjaus ja neuvonta toteutetaan lähinnä esitteiden ja muun tiedotusmateriaalin avulla.

Mela valmistaa työturvallisuusmateriaalia sekä kouluttaa asiakkaitaan sekä työturvallisuuden sidosryhmiä.

Mela toimii myös muualla tapahtuvan maatalousyrittäjien työturvallisuustyön rahoittajana. Mela tukee apurahoin alan tutkimusta, koulutusta ja tiedottamista.

Päivitetty 09.07.2015