Työturvallisuusapurahat

MYEL-vakuutetun viljelijän, kalastajan, poronhoitajan ja apurahansaajan työ on monipuolista. Työ ja työolot muuttuvat jatkuvasti. Siksi tietoa tarvitaan työolojen kehittämisestä sekä siitä, miten vakuutetun työpaikka saadaan entistä turvallisemmaksi ja terveellisemmäksi.

Melan työturvallisuusapurahat vastaavat näihin tarpeisiin. Melan työturvallisuusapurahoilla rahoitetaan sellaista tutkimus- ja kehitystoimintaa, joka parantaa MYEL-vakuutetun työoloja sekä edistää heidän työskentelynsä turvallisuutta ja tuottavuutta.

Rahoitettavat tutkimus-, koulutus- ja tiedotushankkeet liittyvät työelämää koskevan tiedon julkaisemiseen ja levittämiseen. Painopistealueena ovat hankkeet, jotka edistävät MYEL-vakuutettujen työurien pidentämistä.

Päivitetty 05.09.2017