Tyypilliset tapaturmat

Kotieläin- ja konetapaturmat ovat tavallisimpia maatalouden tapaturmia.

Puolet maatalousyrittäjien tapaturmista liittyy kotieläinten hoitoon. Tyypillinen tapaturma johtuu ulkoisesta työympäristöstä. Siihen jokainen voi vaikuttaa esimerkiksi parantamalla valaistusta, torjumalla liukkautta ja ylläpitämällä järjestystä. Eläinten siirrot ovat myös tapaturma-altis työvaihe. Eläinten hoitotöihin liittyvät tapaturmat ovat tyypillisesti lieviä ja niistä toivutaan nopeasti.

Puhu eläimille ja kohtele niitä aina hyvin. Älä koskaan käsittele eläimiä väkivaltaisesti. Eläin muistaa, ja pelokas eläin on arvaamaton. Kehitä eläinsilmääsi ja lue eläinten käyttäytymistä. Näin tunnistat etukäteen vaaratilanteet ja pystyt välttämään niitä.

Koneet ovat oikein käytettyinä turvallisia. Ongelmat syntyvät, kun poiketaan normaalista. Ennen kuin otat koneen käyttöön, tutustu käyttö- ja turvallisuusohjeisiin. Vaadi aina myyjältä käyttökoulutusta kaupanteon ehdoksi. Huolla koneet ajallaan, niin rikkoutumisriski työhuippuina pienenee.

Konetapaturmien lukumäärä on pysynyt vakaana, mikä tarkoittaa konetapaturmien suhteellinen osuuden kasvua. Kaikista maatalouden tapaturmista konetapaturmien osuu on viidesosa. Näistä huolto- ja korjaustöissä sattuu kolmasosa. Konetapaturmat ovat keskimääräistä vakavampia. Tyypillisesti ne sattuvat nuorille miehille. Keskimääräinen sairauspoissaoloaika on yli kuukausi konetapaturmaa kohti.

Maatalousyrittäjien eniten toivomia riskinhallintavälineitä konetapaturmien vähentämiseksi ovat tutkimuksen mukaan koneiden monipuolinen käyttöönotto-opastus ostohetkellä ja käytössä, huollon helppous sekä asennemuutos.

Päivitetty 03.05.2017