Turvallinen maatila – videoita maatilan turvallisuudesta

Mela on yhteistyössä LähiTapiolan, ja MTK:n kanssa tuottanut Turvallinen maatila -videosarjan. Lyhyillä videoilla tartutaan maatilan turvallisuuden ja työhyvinvoinnin eri teemoihin, yrittäjien näkökulmasta katsottuna.

Maatalous on yksi riskialttiimmista ammateista. Maataloustyössä sattuu vuosittain noin 5 000 työtapaturmaa. Liiallinen työmäärä ja työn sitovuus ovat usein syynä siihen, että uhkien ennaltaehkäisyyn ei jää riittävästi aikaa. Oikeat työtavat, kunnossa olevat tilat ja laitteet, yrittäjän hyvä fyysinen ja psyykkinen kunto sekä ammattitaito vähentävät tapaturmariskiä.

Haluamme videoiden avulla kannustaa maataloudessa toimivia kiinnittämään huomiota omaan rooliinsa maatilan riskien hallinnassa ja vahinkojen torjunnassa. Videot on käsikirjoittanut ja kuvannut Maarit Poussa (Vinha Tuotanto Oy).

Lisätietoja: Työturvallisuusagronomi Erik Lindroos, puh. 029 435 2364

 

Päivitetty 03.05.2017