Konetapaturmien vähentäminen

Vinkkejä konetapaturmien vähentämiseen

  • Huolehdi käyttöönotto- ja käyttöopastuksesta aina, kun hankit koneen tai kun luovutat sen uudelle käyttäjälle.
  • Mieti huollon järjestelyä ja olosuhteita, koska huoltotöissä tapaturmariski on suurimmillaan.
  • Älä oikaise ajansäästö mielessäsi, vaan toimi aina turvallisuus edellä.
  • Jos koneen käyttöohjeet eivät ole riittävän käyttäjäystävällisiä, kysy neuvoa kokeneemmalta.
  • Automaatiojärjestelmät tehostavat työtä ja mahdollistavat työvaiheiden yhdistämisen, mutta lisäävät häiriöriskiä.
  • Muista keskeyttää koko automaatioketju ennen huoltotöiden alkamista.

Omaksu

  • oikeat työtavat ja asenne
  • hyvä turvallisuuskulttuuri osaksi tilan johtamista.
Päivitetty 03.05.2017