Vaaroista tapaturmiin

Maatalouteen on aina liittynyt monenlaisia riskejä, jotka luvattoman usein realisoituvat tapaturmien muodossa.

Ympäristö muuttuu, maatilan tapaturmat pysyvät
Maatalouden koneellistumisen myötä monet raskaat työvaiheet ovat poistuneet. Tamän rakennekehityksen mukana tapaturmien lukumäärä on vähentynyt. Tapaturmakehitys viimeisten vuosikymmenten aikana on ollut oikeansuuntainen, mutta työtapojen muuttuminen on hidasta.

Maatalouden tapaturmataajuus on edelleen korkea. Maataloudessa sattuu noin 30 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti. Tapaturmataajuus koko Suomen työväestössä on noin 29. Vaarallisin ala on rakentaminen, jossa tapaturmataajuus on yli 60.

Opi vaaratilanteista, vältä tapaturmia
Onnettomuuksien ja vahinkojen määrää voidaan parhaiten pienentää kiinnittämällä huomiota vaaratilanteisiin ja läheltä piti -tilanteisiin. Jokaista vaaratilannetta voi seurata vakava onnettomuus. Poistamalla vaaratilanteita vähennetään onnettomuuksien ja vahinkojen määrää.

Onnettomuustutkinnassa löytyy usein jo aikaisemmin sattuneita läheltä piti -tilanteita, jotka olisivat voineet johtaa tutkittavana olevaan vahinkoon. Jos haluamme onnistua tapaturmien torjunnassa, kaikki läheltä piti - ja vaaratilanteet on kirjattava ja mietittävä korjaavat toimenpiteet, joiden toteutumista seurataan.

Päivitetty 03.05.2017