Tiedostaminen ja ennakointi palontorjunnassa

Jatkuva seuranta, huoltotoimet ja ennakointi ovat tärkeimpiä keinoja maatilapalojen ennaltaehkäisyssä

Suurpaloriski on maatiloilla huomattavan suuri. Vaikka tilat ovat viime vuosina lukumäärällisesti vähentyneet, on tuotantoeläintilojen yksikkökoko kasvanut. Tällä on ollut suora vaikutus myös omaisuusvahinkojen kasvuun tuotantorakennusten tulipaloissa. Pahimmassa tapauksessa tulipalon aiheuttamat kokonaismenetykset voivat nousta todella suuriksi ja tuhota jopa yrittäjän koko elinkeinon.

 

Mittavien aineellisten vahinkojen lisäksi maatilapalot aiheuttavat myös muuta vahinkoa. Oma tila on jokaiselle maatalousyrittäjälle aina se arvokkain ja tärkein. Monesti kyseessä on sukupolvien työn tulos, jonka menettämistä mikään rahallinen korvaus ei kata. Tästä syystä paloturvallisuusasioihin tulisi tiloilla panostaa määrätietoisesti ja ammattimaisesti.

 

Maatilojen toimintaympäristössä ja olosuhteissa on monia tulipaloriskiä kasvattavia tekijöitä. Esimerkiksi sähkölaitteiden kestävyys on monesti kovilla tuotantorakennusten haastavissa olosuhteissa. Yli puolet maatilapaloista saakin alkunsa sähkölaitteista. Sähköasennukset tulisi aina jättää sähköalan ammattilaisten hoidettavaksi. Yrittäjän tehtävänä sen sijaan on laitteiden kunnon jatkuva seuranta ja niiden huollattamisesta huolehtiminen.

 

Päivitetty 20.03.2015