Tapaturmat

Vaarojen tiedostamisella torjutaan tapaturmia
Pääosa maatalousyrittäjien työtapaturmista sattuu päivittäisissä karjanhoitotöissä. Suhteellisesti vaarallisimmat työt ovat kuitenkin tilan rakennustyöt, metsätyöt sekä erilaisten koneiden ja laitteiden asennus- ja korjaustyöt.

Vaarojen tiedostaminen ja riskientilanteiden ennakoiminen ovat tärkeässä osassa työtapaturmien torjumisessa. Hyvä keino ennaltaehkäistä tapaturmia on tarkastella päivittäisiä työkohteita ja -tehtäviä sekä maatalousympäristöä vieraan silmin ja miettiä, miten omaa ja perheenjäsenten työturvallisuutta voisi parantaa. Hyvällä suunnittelulla, ammattitaidolla ja oikeilla työvälineillä on työturvallisuuden kannalta ratkaiseva merkitys.

Vahingon sattuessa oikeanlainen tuki ja apu ovat ensiarvoisen tärkeitä tilanteesta toipumisen ja toiminnan jatkumisen kannalta. On tärkeää, että tilalla on vakuutukset kunnossa, jotta tapaturman sattuessa on mahdollista saada asianmukaista apua, tarvittavaa kuntoutusta.

Päivitetty 20.03.2015