Paloturvallinen navetta

Suurin omaisuusriski maatilalla on tulipalo
Maatiloilla tapahtuu vuosittain useita tulipaloja ja niiden aiheuttamat vahingot ovat yleensä suuria. Videolla navettapalon kokenut yrittäjäpariskunta kertoo kokemuksestaan ja uuden tuotantorakennuksen paloturvallisuudesta.

Maatalousyrittäjän kannalta keskeisiä toimenpiteitä onnettomuuksien ennaltaehkäisyssä ja toiminnan jatkuvuuden varmistamisessa ovat huolellinen suunnittelu ja ennakointi jo tuotantotiloja rakennettaessa sekä myöhemmin käytön yhteydessä.

Maatilapaloista yli puolessa osasyyllisenä ovat olleet sähkölaitteet. Sähköasennukset tulisikin aina jättää alan ammattilaisille. Säännöllisillä sähkötarkastuksilla voi minimoida riskit. Tuotantoeläinrakennukset kannattaa aina varustaa palovaroitinjärjestelmällä.

Päivitetty 20.03.2015