Maatalousyrittäjä – tilan tärkein voimavara

Maatalousyrittäjä on itse tilansa tärkein tuotannontekijä, josta on pidettävä hyvää huolta. Hyvinvoivan ja tuottavan maatilayrityksen takana on hyvinvoiva yrittäjä, jonka työkyky sekä fyysinen ja henkinen terveys ovat kunnossa.

Työstä irrottautuminen ja loman pitäminen ovat tärkeitä maatalousyrittäjän työssä jaksamisen kannalta. Työn tauottaminen, elpymisliikunta sekä säännöllinen päivä- ja viikkolepo ovat keinoja työkuormituksen säätelemiseksi. Riittävä lepo, fyysisen ja henkisen kunnon hoito sekä työterveyshuollon palveluiden käyttö auttavat maatalousyrittäjiä säilyttämään terveytensä jatkuvissa muutospaineissa. Asiantuntijoilta maatalousyrittäjä saa tukea työkyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen.

Myös jakaminen auttaa jaksamaan. Meistä jokainen tarvitsee jossain elämänvaiheessa toisten apua. Vertaistuki ja toimivat verkostot auttavat maatalousyrittäjää erilaisissa paineissa - ihmissuhteet, ystävät ja perhe ovat jaksamisen kannalta tärkeitä tekijöitä. Yrittäjyyteen ja omaan ammattisektoriin liittyvien asioiden jakaminen on ensiarvoisen tärkeää henkisen kuormituksen tunnistamisessa. Maatalousyrittäjän työssä jaksamisen, työkyvyn ja työhyvinvoinnin kannalta oleellista on se, miten yrittäjä hoitaa ja huoltaa itseään.

Päivitetty 20.03.2015