Jaksamisen rajat

Jaksamisongelmat koettelevat maatalousyrittäjän työ- ja toimintakykyä
Maatila on tyypillinen perheyritys, jonka menestys ja toiminnan jatkuvuus perustuvat kunkin perheenjäsenen antamaan panokseen. Perheyrityksen riskienhallintaan kuuluu perheen hyvinvoinnista sekä työkyvyn ja työnilon säilymisestä huolehtiminen.

Maatalousyrittäjiä kuormittavat eniten byrokratia, työn sitovuus, taloudelliset huolet ja epävarmuus. Kokonaiskuormitus voi kasvaa uuvuttavaksi, taloudellisen vastoinkäymisen myötä. Isot investoinnit, erikoistuminen sekä erilaiset paperityöt ja tarkastukset ovat lisänneet työmäärää. Myös ihmissuhteisiin voi liittyä monenlaisia ongelmia.

Päivitetty 20.03.2015