Työnantajan velvoitteet

Jos olet myös työnantaja, riskien arviointi kuuluu työnantajavelvoitteisiin. Kun tilalla on palkattua työvoimaa, riskien arviointia tehtäessä on tärkeää kuulla työntekijöitä.

Päivitetty 03.05.2017