Tulosten hyödyntäminen

Riskienarvioinnin tuloksista ja niiden perusteella toteutettavista toimenpiteistä annetaan palautetta ja raportoidaan kaikille osapuolille.

Riskienarvioinnista saatua tietoa tulee hyödyntää

  • työterveyshuollon toiminnan suunnittelussa
  • työympäristöselvitysten ja mittausten suunnittelussa
  • työvaiheiden ja työn kulkujen suunnittelussa ja muuttamisessa
  • työnopastuksessa ja perehdyttämisessä
  • työ- ja käyttöohjeissa
  • työsuojelun toimintaohjelmassa
  • työsuojelun toimintasuunnitelmassa.
Päivitetty 03.05.2017