Toimenpiteiden valinta

Toimenpiteet asetetaan tärkeysjärjestykseen, niiden toteuttamiselle nimetään vastuuhenkilö ja suunnitellaan aikataulu. Riskejä arvioitaessa tehdään välittömästi toteutettavissa olevat toimenpiteet.

Toimenpiteitä voidaan arvioida seuraavien kriteerien mukaan:

Turvallisuuden paraneminen

  • Miten tehokkaasti toimenpiteellä saadaan pienennettyä riskejä?

Toiminnan sujuvuuden lisääntyminen

  • Mikäli sujuvuus lisääntyy toimenpiteen ansiosta, kannattaa se toteuttaa, vaikka vaikutus työn turvallisuuteen olisikin vähäinen.

Kustannustehokkuus

  • Parhaat toimenpiteet eivät ole aina kalliita.

Vaikutusten laajuus

  • Miten useaan riskiin tai monen ihmisen turvallisuuteen toimenpide vaikuttaa?

Vaatimusten täyttyminen

  • Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen.
Päivitetty 03.05.2017