Seuranta

  • Kirjataan toteutetut toimenpiteet.
  • Arvioidaan uudelleen niiden riskien suuruus, joihin toimenpiteillä on vaikutettu.
  • Selvitetään arvioinnin perusteella tehtyjen toimenpiteiden mahdollisesti aiheuttamat uudet vaarat ja arvioidaan niiden aiheuttamien riskien suuruus.

Riskien arviointi on jatkuvaa toimintaa. Riskien arviointia tarvitaan erityisesti muutostilanteissa, kuten toiminnan laajentuessa tai toiminnan luonteen muuttuessa.

Päivitetty 03.05.2017