Hyödynnä ammattilaisia

Riskienhallinta on yrittäjän vastuulla. Työhön kannattaa panostaa, sillä siihen käytetty aika ja vaiva maksavat itsensä takaisin. Yrittäjä päättää itse, milloin riskienarviointi on tarpeen tehdä.

Hyödynnä riskienhallinnan ammattilaisia esimerkiksi ProAgriasta tai maatalousyrittäjien työterveyshuollosta. Arvioinnin apuna voit käyttää Työturvallisuuskeskuksen Riskien arvioinnin suunnittelu -lomaketta ja valmista materiaalia kuten

  • aiemmat turvallisuusselvitykset
  • maatalousyrittäjien työterveyshuollon työolosuhdeselvitys
  • sairauspäivätilastot
  • tapaturma- ja vaaratilanteet
  • kemikaaliluettelot ja käyttöturvallisuustiedotteet
  • työprosessien kuvaukset.
Päivitetty 03.05.2017